Vores Skole ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 15. sep. 2015
 • CVR 37088536

Virksomheden Vores Skole ApS befinder sig i branchen "Køb og salg af egen fast ejendom" og har adresse i Lundby. De blev etableret i 15. september 2015 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2021 på 221.841 DKK, mens den i 2020 var på -17.630 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 53.914 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

54’ DKK

+143%

Egenkapital

1.244’ DKK

+5%

Omsætning

-

Resultat før skat

69’ DKK

+143%

Årets resultat

202153.914 DKK
2020-124.112 DKK
2019-179.990 DKK
2018-90.512 DKK
2017119.737 DKK
2016237.825 DKK

Likviditetsgrad

18 %

+250%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

3 %

Svag

Soliditetsgrad

33 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

3.800’ DKK

+4%

Bruttofortjeneste

222’ DKK

> +999%

Gældsforpligtelser

2.285’ DKK

+5%

Tilgodehavende

245’ DKK

+309%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2021
  -
  222’
  -
  -116’
  -
  106’
  1’
  -37’
  -
  -37’
  69’
  -
  69’
  -15’
  54’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2021
  -
  -
  -
  -
  -
  3.554’
  -
  -
  -
  -
  3.554’
  -
  33’
  -
  32’
  181’
  245’
  3.800’
  50’
  176’
  -
  -
  1.244’
  -
  1.244’
  271’
  271’
  949’
  -
  -
  -
  949’
  -
  -
  -
  -
  63’
  1.120’
  1.337’
  3.800’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Vores Skole ApS 15.09.2015

Adresse

Adresse Fra Til
Lundbygårdsvej 4 · DK-4750 Lundby 28.08.2018
Sallerup Gade 25 · DK-4750 Lundby 15.09.2015 27.08.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
681000 Køb og salg af egen fast ejendom 15.09.2015

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 15.09.2015

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af en direktør 15.09.2015

Direktører

Navn Fra Til
Martin Korfits Olsen 15.09.2015

Legalle ejere

Navn Fra Til
JØRGEN STEFFENSEN ApS 30.12.2019
Martin K. Olsen Holding II ApS 30.12.2019
ASFALTSJAKKET.DK ApS 15.09.2015 30.12.2019

Reelle ejere

Navn Fra Til
Martin Korfits Olsen 15.09.2015
Jørgen Michael Steffensen 15.09.2015

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Vores Skole ApS

Lundbygårdsvej 4
4750 Lundby

CVR

37088536

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

15. september 2015

P-nummer

1020730532

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

681000
Køb og salg af egen fast ejendom

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Virksomhedens formål er køb og salg af faste ejendomme samt udlejning af ejendomme.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af en direktør

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-