JonasL Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 29. aug. 2015
 • CVR 37046043

Virksomheden JonasL Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Tilst. De blev etableret i 29. august 2015 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 0 DKK, mens den i 2021 var på -1.473 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 6.324 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

6’ DKK

-99%

Egenkapital

941’ DKK

+1%

Omsætning

-

Resultat før skat

6’ DKK

-99%

Årets resultat

20226.324 DKK
2021937.262 DKK
2020135.145 DKK
201952.759 DKK
201844.176 DKK
2017-327.471 DKK
201653.023 DKK

Likviditetsgrad

77 %

+74%
Svag

Afkastningsgrad

0 %

Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

70 %

-4%
God

Overskudsgrad

-

Balance

1.347’ DKK

+5%

Bruttofortjeneste

0 DKK

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

314’ DKK

+100%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -7’
  -
  -7’
  6’
  -
  6’
  -
  6’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.033’
  -
  -
  1.033’
  1.033’
  -
  -
  -
  -
  1’
  314’
  1.347’
  40’
  -52’
  -
  -
  941’
  -
  941’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  239’
  -
  -
  -
  -
  -
  406’
  1.347’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
JonasL Holding ApS 12.05.2021
JonasL Holding IVS 29.08.2015 11.05.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Livøvænget 49 · DK-8381 Tilst 29.08.2015

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 29.08.2015

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-05-12 12.05.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 12.05.2021
1 DKK 29.08.2015 11.05.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør alene. 29.08.2015

Direktører

Navn Fra Til
Jonas Maturana Larsen 29.08.2015
Jonas Larsen 29.08.2015

Reelle ejere

Navn Fra Til
Jonas Larsen 29.08.2015

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

JonasL Holding ApS

Livøvænget 49
8381 Tilst

CVR

37046043

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

29. august 2015

P-nummer

1020684034

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje aktier og anparter i andre virksomheder samt anden hermed forbundet aktivitet.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør alene.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-