JAKOBSEN INSIGHT ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 18. aug. 2015
 • CVR 36999586

Virksomheden JAKOBSEN INSIGHT ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Vig. De blev etableret i 18. august 2015 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på 48.715 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

49’ DKK

+251%

Egenkapital

450’ DKK

+12%

Omsætning

-

Resultat før skat

50’ DKK

+205%

Årets resultat

202248.715 DKK
202113.885 DKK
202044.161 DKK
2019126.446 DKK
201890.334 DKK
201737.067 DKK
2016353.822 DKK

Likviditetsgrad

12.203 %

+297%
God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

91 %

-8%
God

Overskudsgrad

-

Balance

497’ DKK

+22%

Bruttofortjeneste

-

Gældsforpligtelser

46’ DKK

Tilgodehavende

174’ DKK

+4%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  6’
  0
  -19’
  -13’
  50’
  -
  50’
  -1’
  49’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  21’
  -
  -
  323’
  323’
  -
  -
  4’
  -
  4’
  174’
  497’
  40’
  174’
  -
  -
  450’
  -
  450’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  45’
  -
  -
  -
  -
  -
  0
  1’
  497’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
JAKOBSEN INSIGHT ApS 01.09.2020
JAKOBSEN INSIGHT IVS 18.08.2015 31.08.2020

Adresse

Adresse Fra Til
Børresensvej 4 · DK-4560 Vig 12.03.2020
Primulavej 8 · DK-4300 Holbæk 16.02.2018 11.03.2020
Fjordparken 17 · DK-4300 Holbæk 18.08.2015 15.02.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 18.08.2015

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2020-09-01 01.09.2020

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 01.09.2020
1.000 DKK 18.08.2015 31.08.2020

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør 18.08.2015

Direktører

Navn Fra Til
Birgitte Løvenhorst 18.08.2015

Reelle ejere

Navn Fra Til
Birgitte Løvenhorst 18.08.2015

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

JAKOBSEN INSIGHT ApS

Børresensvej 4
4560 Vig

CVR

36999586

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

18. august 2015

P-nummer

1020654801

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

b.loevenhorst@gmail.com

Telefon

51549793

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at besidde kapitalandele i tilknyttede selskaber, samt øvrige investeringer efter ledelsens skøn

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-