3MS Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 18. aug. 2015
 • CVR 36993952

Virksomheden 3MS Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Brædstrup. De blev etableret i 18. august 2015 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -11.049 DKK, mens den i 2021 var på 0 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -23.916 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-24’ DKK

-102%

Egenkapital

3.611’ DKK

-4%

Omsætning

-

Resultat før skat

-33’ DKK

-102%

Årets resultat

2022-23.916 DKK
20211.493.379 DKK
20201.500.000 DKK
2019349.999 DKK
2018147.696 DKK
2017149.853 DKK
2016-3.795 DKK

Likviditetsgrad

44.545 %

God

Afkastningsgrad

-0 %

Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

100 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

3.616’ DKK

-4%

Bruttofortjeneste

-11’ DKK

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

2.058’ DKK

-37%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -11’
  -
  -
  -
  -11’
  -
  -22’
  -
  -22’
  -33’
  -
  -33’
  -9’
  -24’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  1.058’
  -
  -
  -
  500’
  1.558’
  -
  -
  -
  9’
  2.040’
  2.058’
  3.616’
  50’
  3.444’
  118’
  -
  3.611’
  -
  3.611’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  5’
  5’
  3.616’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
3MS Holding ApS 18.08.2015

Adresse

Adresse Fra Til
Pindebakken 4 · DK-8740 Brædstrup 04.10.2021
Pindebakken 4 · DK-8740 Brædstrup 18.08.2015 03.10.2021

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 18.08.2015

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2022-01-10 10.01.2022

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 18.08.2015

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af en direktør 18.08.2015

Direktører

Navn Fra Til
Ann-Britt Svendgaard 18.08.2015

Reelle ejere

Navn Fra Til
Ann-Britt Svendgaard 18.08.2015

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

3MS Holding ApS

Pindebakken 4
8740 Brædstrup

CVR

36993952

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

18. august 2015

P-nummer

1020651160

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

anbs@info.dk

Telefon

20643791

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at fungere som holdingselskab og i øvrigt drive virksomhed med eje og udlejning af ejendomme

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af en direktør

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-