Klaus Johansen Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 10. aug. 2015
 • CVR 36990015

Virksomheden Klaus Johansen Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Skælskør. De blev etableret i 10. august 2015 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -3.375 DKK, mens den i 2021 var på -3.250 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 363.214 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

363’ DKK

-1%

Egenkapital

7.674’ DKK

+4%

Omsætning

-

Resultat før skat

357’ DKK

-10%

Årets resultat

2022363.214 DKK
2021367.885 DKK
2020880.816 DKK
2019736.165 DKK
2018351.944 DKK
20171.256.939 DKK
2016974.538 DKK
2015-38.324 DKK

Likviditetsgrad

4.475 %

-23%
God

Afkastningsgrad

-0 %

+1%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

99 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

7.750’ DKK

+4%

Bruttofortjeneste

-3’ DKK

-4%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

3.434’ DKK

+7%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -3’
  -
  -
  -
  -3’
  49’
  -75’
  385’
  360’
  357’
  -
  357’
  -6’
  363’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  4.316’
  -
  -
  4.316’
  4.316’
  -
  -
  1.281’
  403’
  564’
  3.434’
  7.750’
  50’
  7.565’
  59’
  -
  7.674’
  -
  7.674’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  77’
  7.750’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Klaus Johansen Holding ApS 10.08.2015

Adresse

Adresse Fra Til
Bakkenborgvej 10 · DK-4230 Skælskør 10.08.2015

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 10.08.2015

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2018-10-15 15.10.2018

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 10.08.2015

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af en direktør 10.08.2015

Direktører

Navn Fra Til
Klaus Johansen 10.08.2015

Reelle ejere

Navn Fra Til
Klaus Johansen 10.08.2015

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Klaus Johansen Holding ApS

Bakkenborgvej 10
4230 Skælskør

CVR

36990015

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

10. august 2015

P-nummer

1020646981

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Virksomhedens formål er at eje aktier og anparter, finansiel virksomhed samt dermed beslægtet aktiviteter

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af en direktør

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-