IsDa ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 15. aug. 2015
 • CVR 36988991

Virksomheden IsDa ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Vanløse. De blev etableret i 15. august 2015 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -10.998 DKK, mens den i 2021 var på -9.002 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -235.412 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-235’ DKK

-392%

Egenkapital

287’ DKK

-55%

Omsætning

-

Resultat før skat

-235’ DKK

-392%

Årets resultat

2022-235.412 DKK
202180.685 DKK
202046.157 DKK
2019420.701 DKK
201870.367 DKK
2017103.975 DKK
2016475.874 DKK

Likviditetsgrad

534 %

-74%
God

Afkastningsgrad

-4 %

Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

97 %

-2%
God

Overskudsgrad

-

Balance

296’ DKK

-54%

Bruttofortjeneste

-11’ DKK

-22%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

51’ DKK

-75%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -11’
  -
  -
  -
  -11’
  -
  -243’
  -
  243’
  -235’
  -
  -235’
  -
  -235’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  246’
  246’
  -
  -
  -
  -
  0
  51’
  296’
  50’
  -79’
  70’
  -
  287’
  -
  287’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  9’
  0
  9’
  296’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
IsDa ApS 15.08.2015

Adresse

Adresse Fra Til
Krogebjerg 42 · DK-2720 Vanløse 22.03.2023
Hvidtjørnevej 12 · DK-2720 Vanløse 07.08.2017 21.03.2023
Bogøvej 1 · DK-4000 Roskilde 26.05.2017 06.08.2017

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 15.08.2015

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 15.08.2015

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 15.08.2015

Direktører

Navn Fra Til
Allan Ørsted Wittig 15.08.2015

Reelle ejere

Navn Fra Til
Allan Ørsted Wittig 15.08.2015

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

IsDa ApS

Krogebjerg 42
2720 Vanløse

CVR

36988991

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

15. august 2015

P-nummer

1020645047

Moderselskab

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

aw@edc.dk

Telefon

51510404

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er, direkte eller indirekte gennem kapitalandele i andre selskaber, at drive ejendomsmæglervirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-