CAFE J APS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 14. aug. 2015
 • CVR 36987529

Virksomheden CAFE J APS befinder sig i branchen "Restauranter" og har adresse i Grindsted. De blev etableret i 14. august 2015 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på 240.806 DKK.

Medarbejderstaben består af 11 personer, hvor direktionen bl.a. består af Yunus Emre Bozdemir.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

241’ DKK

+249%

Egenkapital

388’ DKK

+163%

Omsætning

-

Resultat før skat

307’ DKK

+272%

Årets resultat

2022240.806 DKK
202169.087 DKK
2020-21.657 DKK
20195.753 DKK
2018-21.802 DKK
20179.301 DKK
201656.822 DKK

Likviditetsgrad

158 %

+77%
God

Afkastningsgrad

38 %

+140%
God

Soliditetsgrad

48 %

+75%
God

Overskudsgrad

-

Balance

804’ DKK

+51%

Bruttofortjeneste

-

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

659’ DKK

+90%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  308’
  -
  -1’
  -
  -1’
  307’
  -
  307’
  -66’
  241’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  146’
  -
  146’
  -
  -
  -
  -
  146’
  52’
  22’
  -
  50’
  536’
  659’
  804’
  50’
  338’
  -
  -
  388’
  -
  388’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  74’
  -
  416’
  804’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
CAFE J APS 14.08.2015

Adresse

Adresse Fra Til
Nørregade 5 · DK-7200 Grindsted 24.05.2021
Jernbanegade 7 · DK-7200 Grindsted 14.08.2015 23.05.2021

Branchekode

Branchekode Fra Til
561010 Restauranter 14.08.2015

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 14.08.2015

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør 14.08.2015

Direktører

Navn Fra Til
Kim Esbjerg Bang Clausen 01.03.2017 31.08.2020
Yunus Emre Bozdemir 14.08.2016
Hüseyin Bozdemir 11.03.2016 14.08.2016

Legalle ejere

Navn Fra Til
Yunus Emre Bozdemir 01.03.2017
Kim Esbjerg Bang Clausen 01.03.2017 31.08.2020
Tayfur Cifci 14.08.2015 31.03.2016

Reelle ejere

Navn Fra Til
Yunus Emre Bozdemir 14.08.2015
Kim Esbjerg Bang Clausen 14.08.2015 31.08.2020

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

CAFE J APS

Nørregade 5
7200 Grindsted

CVR

36987529

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

14. august 2015

P-nummer

1020640436

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

561010
Restauranter

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

Cafej-grindsted@hotmail.com

Telefon

76728400

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive restaurationsvirksomhed samt hermed beslægtede aktiviteter.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

11

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-