Gothelf ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 10. aug. 2015
 • CVR 36985062

Virksomheden Gothelf ApS befinder sig i branchen "Anden teknisk rådgivning" og har adresse i Risskov. De blev etableret i 10. august 2015 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 6.420 DKK, mens den i 2021 var på 10.913 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 6.420 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

6’ DKK

-41%

Egenkapital

97’ DKK

-7%

Omsætning

-

Resultat før skat

6’ DKK

-41%

Årets resultat

20226.420 DKK
202110.913 DKK
20200 DKK
2019-5.739 DKK
2018-2.940 DKK
2017-38 DKK
2016-2.100 DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

7 %

-37%
Tilfredsst.

Soliditetsgrad

100 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

97’ DKK

-7%

Bruttofortjeneste

6’ DKK

-41%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

57’ DKK

0%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  6’
  -
  -
  -
  6’
  -
  -
  -
  -
  6’
  -
  6’
  -
  6’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  40’
  40’
  -
  -
  39’
  -
  18’
  57’
  97’
  50’
  -
  -
  47’
  97’
  -
  97’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  97’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Gothelf ApS 10.08.2015

Adresse

Adresse Fra Til
Espedalen 89 · DK-8240 Risskov 10.08.2015

Branchekode

Branchekode Fra Til
711290 Anden teknisk rådgivning 10.08.2015

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 10.08.2015

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet forpligtes ved aftaler, som indgås på selskabets vegne af direktionen 10.08.2015

Direktører

Navn Fra Til
Kurt Vesterager Gothelf 10.08.2015

Reelle ejere

Navn Fra Til
Kurt Vesterager Gothelf 10.10.2016

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Gothelf ApS

Espedalen 89
8240 Risskov

CVR

36985062

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

10. august 2015

P-nummer

1020635602

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

711290
Anden teknisk rådgivning

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

86201672

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at akkumulere, eje og udvikle knowhow og patentrettigheder indenfor bioteknologi og kemi og at kommercialisere disse rettigheder gennem egne aktiviteter eller gennem ejerskab af virksomheder med aktiviteter indenfor dette område, samt enhver aktivitet, der efter direktionens skøn er hermed forbundet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet forpligtes ved aftaler, som indgås på selskabets vegne af direktionen

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-