Dennis Kragelund Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 12. aug. 2015
 • CVR 36984856

Virksomheden Dennis Kragelund Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Herning. De blev etableret i 12. august 2015 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -2.250 DKK, mens den i 2021 var på -5.000 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 470.194 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

470’ DKK

+248%

Egenkapital

1.444’ DKK

+33%

Omsætning

-

Resultat før skat

470’ DKK

+248%

Årets resultat

2022470.194 DKK
2021135.154 DKK
2020313.981 DKK
2019277.334 DKK
201870.777 DKK
2017407.321 DKK
2016285.902 DKK

Likviditetsgrad

255 %

-1%
God

Afkastningsgrad

-0 %

+65%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

91 %

+3%
God

Overskudsgrad

-

Balance

1.591’ DKK

+29%

Bruttofortjeneste

-2’ DKK

+55%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

374’ DKK

-2%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -2’
  -
  -
  -
  -2’
  -
  -14’
  -
  -14’
  470’
  -
  470’
  -
  470’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.217’
  1.217’
  -
  -
  -
  -
  374’
  374’
  1.591’
  40’
  109’
  118’
  -
  1.444’
  -
  1.444’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  10’
  1’
  147’
  1.591’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Dennis Kragelund Holding ApS 03.08.2021
Dennis Kragelund Holding IVS 12.08.2015 02.08.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Øster Momhøjvej 2 · DK-7400 Herning 12.08.2015

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 12.08.2015

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-08-03 03.08.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 03.08.2021
26.000 DKK 12.08.2015 02.08.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren. 12.08.2015

Direktører

Navn Fra Til
Dennis Kragelund 12.08.2015

Reelle ejere

Navn Fra Til
Dennis Kragelund 12.08.2015

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Dennis Kragelund Holding ApS

Øster Momhøjvej 2
7400 Herning

CVR

36984856

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

12. august 2015

P-nummer

1020634924

Moderselskab

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje kapitalandele og dermed beslægtede aktiviteter.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-