Kjær Klausen ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 8. maj 2015
 • CVR 36984708

Virksomheden Kjær Klausen ApS befinder sig i branchen "Finansielle holdingselskaber" og har adresse i Vejle. De blev etableret i 8. maj 2015 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -1.852 DKK, mens den i 2021 var på -1.181 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -126.113 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-126’ DKK

-239%

Egenkapital

721’ DKK

-14%

Omsætning

-

Resultat før skat

-126’ DKK

-214%

Årets resultat

2022-126.113 DKK
202190.509 DKK
20204.970 DKK
2019-813 DKK
2018-839 DKK
2017-1.250 DKK
2016-1.279 DKK
201519.803 DKK

Likviditetsgrad

7.829 %

+168%
God

Afkastningsgrad

-0 %

-86%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

99 %

+2%
God

Overskudsgrad

-

Balance

730’ DKK

-16%

Bruttofortjeneste

-2’ DKK

-57%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

730’ DKK

-16%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -2’
  -
  -
  -
  -2’
  -
  -124’
  -
  -124’
  -126’
  -
  -126’
  -
  -126’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  21’
  730’
  730’
  50’
  671’
  -
  -
  721’
  -
  721’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  9’
  730’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Kjær Klausen ApS 08.05.2015

Adresse

Adresse Fra Til
Hartmannsvej 5 · DK-7100 Vejle 08.05.2015

Branchekode

Branchekode Fra Til
642010 Finansielle holdingselskaber 08.05.2015

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 08.05.2015

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af 1 direktør alene. 08.05.2015

Direktører

Navn Fra Til
Bettina Kjær Klausen 08.05.2015

Reelle ejere

Navn Fra Til
Bettina Kjær Klausen 08.05.2015

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Kjær Klausen ApS

Hartmannsvej 5
7100 Vejle

CVR

36984708

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

8. maj 2015

P-nummer

1020634533

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642010
Finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

bhklausen@gmail.com

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive investeringsvirksomhed, formuepleje, udlejning samt andet dermed efter direktionens skøn beslægtede formål.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af 1 direktør alene.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Stiftere

-

Revisor

-