M Stensgaard ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 5. aug. 2015
 • CVR 36981334

Virksomheden M Stensgaard ApS befinder sig i branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse" og har adresse i Charlottenlund. De blev etableret i 5. august 2015 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 77.147 DKK, mens den i 2021 var på 34.220 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 118.949 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

119’ DKK

+652%

Egenkapital

330’ DKK

+56%

Omsætning

-

Resultat før skat

71’ DKK

+225%

Årets resultat

2022118.949 DKK
202115.821 DKK
2020100.679 DKK
201943.076 DKK
2018857 DKK
2017606.342 DKK
2016112.357 DKK

Likviditetsgrad

103 %

+17%
Tilfredsst.

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

42 %

+101%
God

Overskudsgrad

-

Balance

795’ DKK

-22%

Bruttofortjeneste

77’ DKK

+125%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

478’ DKK

-32%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  77’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  71’
  -
  71’
  -48’
  119’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  314’
  -
  -
  -
  3’
  317’
  -
  2’
  -
  -
  476’
  478’
  795’
  50’
  280’
  -
  -
  330’
  -
  330’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  359’
  106’
  465’
  795’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
M Stensgaard ApS 05.08.2015

Adresse

Adresse Fra Til
Jægersborg Alle 114 · DK-2920 Charlottenlund 07.10.2022
Jægervangen 48 · DK-2820 Gentofte 25.02.2021 06.10.2022
Zeuthens Alle 8 · DK-2900 Hellerup 05.08.2015 24.02.2021

Branchekode

Branchekode Fra Til
702200 Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse 05.08.2015

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 05.08.2015

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af den samlede direktion. 05.08.2015

Direktører

Navn Fra Til
Michael Stensgaard 05.08.2015

Legalle ejere

Navn Fra Til
ONE-ON-ONE ApS 05.08.2015

Reelle ejere

Navn Fra Til
Michael Stensgaard 05.08.2015

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

M Stensgaard ApS

Jægersborg Alle 114
2920 Charlottenlund

CVR

36981334

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

5. august 2015

P-nummer

1020624724

Moderselskab

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

702200
Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

michael@one-on-one.dk

Telefon

29444811

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive handels- og rådgivningsvirksomhed samt anden indtægtsgivende virksomhed eller investering efter direktionens skøn.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af den samlede direktion.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-