Maverick Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 29. jun. 2015
 • CVR 36980672

Virksomheden Maverick Holding ApS befinder sig i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n." og har adresse i Gentofte. De blev etableret i 29. juni 2015 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -6.250 DKK, mens den i 2021 var på -6.000 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 359.917 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

360’ DKK

-54%

Egenkapital

1.202’ DKK

+5%

Omsætning

-

Resultat før skat

360’ DKK

-54%

Årets resultat

2022359.917 DKK
2021787.353 DKK
2020414.135 DKK
2019-33.869 DKK
201848.867 DKK
2017-377.916 DKK
2016206.729 DKK
2015125.867 DKK

Likviditetsgrad

0 %

Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

96 %

+1%
God

Overskudsgrad

-

Balance

1.247’ DKK

+3%

Bruttofortjeneste

-6’ DKK

-4%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

0 DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -6’
  -
  -
  -
  -
  -
  -1’
  -
  -1’
  360’
  -
  360’
  -
  360’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.247’
  1.247’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.247’
  50’
  547’
  -
  -
  1.202’
  -
  1.202’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  31’
  45’
  1.247’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Maverick Holding ApS 29.06.2015

Adresse

Adresse Fra Til
Rørskærsvej 16 · DK-2820 Gentofte 22.08.2019
Rørskærsvej 16 · DK-2820 Gentofte 16.11.2015 21.08.2019
Rentemestervej 19A · DK-2400 København NV 29.06.2015 15.11.2015

Branchekode

Branchekode Fra Til
649900 Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. 30.12.2020
999999 Uoplyst 29.06.2015 29.12.2020

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 29.06.2015

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 29.06.2015

Direktører

Navn Fra Til
Jeppe Bøgede Andersen 29.06.2015

Reelle ejere

Navn Fra Til
Jeppe Bøgede Andersen 29.06.2015

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Maverick Holding ApS

Rørskærsvej 16
2820 Gentofte

CVR

36980672

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

29. juni 2015

P-nummer

1020622314

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

649900
Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er besiddelse af kapitalandele, investeringer samt anden dermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Stiftere

-

Revisor

-