Engholm & Lynghus ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 1. aug. 2015
 • CVR 36978074

Virksomheden Engholm & Lynghus ApS befinder sig i branchen "Bogføring og revision: skatterådgivning" og har adresse i Rønne. De blev etableret i 1. august 2015 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2021 på 126.626 DKK, mens den i 2020 var på 222.610 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -60.295 DKK.

Medarbejderstaben består af 1 person, hvor direktionen bl.a. består af Karsten Engholm Lynghus.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-60’ DKK

-274%

Egenkapital

21’ DKK

-74%

Omsætning

-

Resultat før skat

-76’ DKK

-268%

Årets resultat

2021-60.295 DKK
202034.743 DKK
2019-2.459 DKK
2018313 DKK
2017-454.736 DKK
2016-13.796 DKK

Likviditetsgrad

112 %

-28%
Tilfredsst.

Afkastningsgrad

-35 %

-276%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

10 %

-71%
Tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

203’ DKK

-12%

Bruttofortjeneste

127’ DKK

-43%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

203’ DKK

-12%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2021
  -
  127’
  -197’
  -
  -
  -70’
  -
  -6’
  -
  -6’
  -76’
  -
  -76’
  -
  -60’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2021
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  20’
  79’
  39’
  0
  203’
  203’
  50’
  -29’
  -
  -
  21’
  -
  21’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  7’
  182’
  203’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Engholm & Lynghus ApS 28.12.2018
Multi-Trak ApS 01.08.2015 27.12.2018

Adresse

Adresse Fra Til
Løkkegade 50 · DK-3700 Rønne 10.02.2019
Kildeager 6 · DK-4000 Roskilde 01.08.2015 09.02.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
692000 Bogføring og revision: skatterådgivning 28.12.2018
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 01.08.2015 27.12.2018

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2018-12-28 28.12.2018

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 01.08.2015

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af direktionen 22.11.2017
Selskabet tegnes af direktøren. 01.08.2015 31.08.2017

Direktører

Navn Fra Til
Karsten Engholm Lynghus 22.11.2017
Karsten Engholm Lynghus 01.08.2015 31.08.2017

Legalle ejere

Navn Fra Til
ENGHOLM FINANS ApS 01.08.2015

Reelle ejere

Navn Fra Til
Karsten Engholm Lynghus 01.08.2015

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Engholm & Lynghus ApS

Løkkegade 50
3700 Rønne

CVR

36978074

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

1. august 2015

P-nummer

1020615113

Moderselskab

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

692000
Bogføring og revision: skatterådgivning

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at besidde ejerandele i andre selskaber og virksomheder samt efter direktionens skøn dermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af direktionen

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

1

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-