ENGHOLM FINANS ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 1. jan. 2014
 • CVR 35636668

Virksomheden ENGHOLM FINANS ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Greve. De blev etableret i 1. januar 2014 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -26 DKK, mens den i 2021 var på 125.863 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -1.734.856 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-1.735’ DKK

< -999%

Egenkapital

-492’ DKK

-140%

Omsætning

-

Resultat før skat

-1.735’ DKK

< -999%

Årets resultat

2022-1.734.856 DKK
2021120.368 DKK
2020945.529 DKK
201928.568 DKK
2018572.615 DKK
2017-469.298 DKK
2016-1.201 DKK
2015378 DKK
2014-3.938 DKK

Likviditetsgrad

73 %

-51%
Svag

Afkastningsgrad

-0 %

-100%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

-33 %

-194%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

1.485’ DKK

-58%

Bruttofortjeneste

0 DKK

-100%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

1.437’ DKK

-57%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  0
  -
  -
  -
  0
  11’
  -
  -
  11’
  -1.735’
  -
  -1.735’
  -
  -1.735’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  25’
  -
  -
  48’
  48’
  -
  -
  -
  5’
  0
  1.437’
  1.485’
  50’
  -590’
  -
  48’
  -492’
  -
  -492’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  82’
  -
  -
  -
  121’
  -
  1.977’
  1.485’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
ENGHOLM FINANS ApS 01.01.2014

Adresse

Adresse Fra Til
Håndværkerbyen 17 · DK-2670 Greve 30.10.2018
Håndværkerbyen 17 · DK-2670 Greve 20.04.2017 29.10.2018
Skovvej 24 · DK-2635 Ishøj 01.01.2014 19.04.2017

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 19.11.2020
999999 Uoplyst 01.01.2014 18.11.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2014-01-01 01.01.2014

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 01.01.2014

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren. 01.01.2014

Direktører

Navn Fra Til
Karsten Engholm Lynghus 01.01.2014

Reelle ejere

Navn Fra Til
Karsten Engholm Lynghus 01.01.2014

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

ENGHOLM FINANS ApS

Håndværkerbyen 17
2670 Greve

CVR

35636668

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

1. januar 2014

P-nummer

1019035073

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at besidde ejerandele i andre selskaber og virksomheder samt efter direktionens skøn dermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-