Jesper Rølund Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 4. aug. 2015
 • CVR 36977019

Virksomheden Jesper Rølund Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i København S. De blev etableret i 4. august 2015 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 0 DKK, mens den i 2021 var på -2.530 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -70.818 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-71’ DKK

+82%

Egenkapital

404’ DKK

-15%

Omsætning

-

Resultat før skat

-71’ DKK

+82%

Årets resultat

2022-70.818 DKK
2021-394.465 DKK
2020-28.880 DKK
20192.499 DKK
20180 DKK
20170 DKK
2016-1.171 DKK

Likviditetsgrad

86 %

0%
Svag

Afkastningsgrad

0 %

Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

92 %

-1%
God

Overskudsgrad

-

Balance

438’ DKK

-14%

Bruttofortjeneste

0 DKK

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

30’ DKK

0%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -71’
  -
  -71’
  -
  -71’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  408’
  408’
  30’
  -
  -
  -
  0
  30’
  438’
  40’
  -14’
  -
  -
  404’
  -
  404’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  35’
  438’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Jesper Rølund Holding ApS 12.10.2021
Jesper Rølund Holding IVS 04.08.2015 11.10.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Edvard Thomsens Vej 9A · DK-2300 København S 05.09.2019
Edvard Thomsens Vej 9A · DK-2300 København S 07.05.2019 04.09.2019
Edvard Thomsens Vej 9A · DK-2300 København S 04.08.2015 06.05.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 04.08.2015

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-10-12 12.10.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 12.10.2021
1 DKK 04.08.2015 11.10.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren. 04.08.2015

Direktører

Navn Fra Til
Jesper Rølund Hansen 04.08.2015

Reelle ejere

Navn Fra Til
Jesper Rølund Hansen 04.08.2015

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Jesper Rølund Holding ApS

Edvard Thomsens Vej 9
2300 København S

CVR

36977019

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

4. august 2015

P-nummer

1020612785

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

26809580

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at udøve virksomhed med finansiering af virksomheder indenfor transport- og logistikløsninger.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-