Verygreen IVS

TVANGSOPLØST
 • IVS
 • Etableret 28. jul. 2015
 • CVR 36974915

Virksomheden Verygreen IVS befinder sig i branchen "Detailhandel med tøj, sko, lædervarer, ure eller babyudstyr via internet" og har adresse i Billund. De blev etableret i 28. juli 2015 og er af virksomhedstypen Iværksætterselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på 0 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

0 DKK

Egenkapital

20’ DKK

0%

Omsætning

-

Resultat før skat

-

Årets resultat

20170 DKK
2016-19.319 DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

100 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

20’ DKK

0%

Bruttofortjeneste

-

Gældsforpligtelser

0 DKK

Tilgodehavende

20’ DKK

0%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2017
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2017
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  20’
  20’
  20’
  20’
  -
  -
  -
  20’
  -
  20’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  20’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Verygreen IVS 28.07.2015 23.01.2019

Adresse

Adresse Fra Til
Møllevænget 29 · DK-7190 Billund 28.07.2015 23.01.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
479116 Detailhandel med tøj, sko, lædervarer, ure eller babyudstyr via internet 28.07.2015 23.01.2019

Registreret kapital

Kapital Fra Til
20.000 DKK 28.07.2015 23.01.2019

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af  en direktør alene. 28.07.2015 01.12.2018

Direktører

Navn Fra Til
Jevgenij Peckurov 28.07.2015 01.12.2018

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Verygreen IVS

Møllevænget 29
7190 Billund

CVR

36974915

Virksomhedstype

Iværksætterselskab

Stiftet

28. juli 2015

P-nummer

1020605681

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • Viem Active IVS
 • Viem Wellies IVS
 • Viem Wellingtons IVS
 • Viemm IVS
 • Vilem IVS

Branchekode

479116
Detailhandel med tøj, sko, lædervarer, ure eller babyudstyr via internet

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Virksomhedens formål er internet handel samt aktiviteter i tilknytning hertil.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af  en direktør alene.

Registeret kapital

20.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktører

-

Bestyrelse

-

Stiftere

-

Revisor

-