Connecto ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 8. jul. 2015
 • CVR 36971010

Virksomheden Connecto ApS befinder sig i branchen "Trådløs telekommunikation" og har adresse i København K. De blev etableret i 8. juli 2015 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -5.622 DKK, mens den i 2021 var på -9.346 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -14.746 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-15’ DKK

+27%

Egenkapital

10’ DKK

-60%

Omsætning

-

Resultat før skat

-15’ DKK

+27%

Årets resultat

2022-14.746 DKK
2021-20.106 DKK
2020-5.132 DKK
2019-173.509 DKK
2018202.440 DKK
201768.045 DKK
2016-32.500 DKK

Likviditetsgrad

76 %

-15%
Svag

Afkastningsgrad

-8 %

+26%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

14 %

-51%
Tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

70’ DKK

-18%

Bruttofortjeneste

-6’ DKK

+40%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

46’ DKK

-17%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -6’
  -
  -
  -
  -6’
  -
  -3’
  -7’
  -9’
  -15’
  -
  -15’
  -
  -15’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  25’
  -
  -
  25’
  25’
  -
  -
  42’
  -
  4’
  46’
  70’
  40’
  -30’
  -
  -
  10’
  -
  10’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  5’
  0
  60’
  70’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Connecto ApS 28.09.2021
Connecto IVS 08.07.2015 27.09.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Luftmarinegade 152 · DK-1432 København K 19.03.2019
Luftmarinegade 152 · DK-1432 København K 08.07.2015 18.03.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
612000 Trådløs telekommunikation 08.07.2015

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-09-28 28.09.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 28.09.2021
1 DKK 08.07.2015 27.09.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af Søren Lund 08.07.2015

Direktører

Navn Fra Til
Søren Lund 08.07.2015

Reelle ejere

Navn Fra Til
Søren Lund 08.07.2015

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Connecto ApS

Luftmarinegade 152
1432 København K

CVR

36971010

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

8. juli 2015

P-nummer

1020592830

Moderselskab

-

Binavne

Branchekode

612000
Trådløs telekommunikation

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

sorenlunds@gmail.com

Telefon

61917111

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed med ejerskab af anparter i Airgate ApS og andre virksomheder.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af Søren Lund

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-