Casino ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 19. jul. 2015
 • CVR 36970774

Virksomheden Casino ApS befinder sig i branchen "Lotteri- og anden spillevirksomhed" og har adresse i Køge. De blev etableret i 19. juli 2015 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 5.188 DKK, mens den i 2021 var på 191.625 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -105.730 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-106’ DKK

-111%

Egenkapital

912’ DKK

-10%

Omsætning

-

Resultat før skat

-135’ DKK

-111%

Årets resultat

2022-105.730 DKK
2021967.656 DKK
2020186.148 DKK
20194.094 DKK
2018104.118 DKK
2017125.133 DKK
2016436.148 DKK

Likviditetsgrad

3 %

-15%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-1 %

-119%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

20 %

-10%
God

Overskudsgrad

-

Balance

4.474’ DKK

-1%

Bruttofortjeneste

5’ DKK

-97%

Gældsforpligtelser

3.360’ DKK

+3%

Tilgodehavende

26’ DKK

0%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  5’
  -
  -60’
  -
  -55’
  0
  -
  -
  0
  -135’
  -
  -135’
  -30’
  -106’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  25’
  25’
  -
  -
  -
  4.424’
  -
  -
  -
  -
  4.449’
  -
  -
  -
  16’
  1’
  26’
  4.474’
  50’
  862’
  -
  -
  912’
  -
  912’
  202’
  202’
  1.877’
  -
  627’
  -
  2.504’
  -
  -
  -
  -
  23’
  772’
  856’
  4.474’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Casino ApS 19.07.2015

Adresse

Adresse Fra Til
Steensvej 12 · DK-4600 Køge 09.11.2016
Egedesvej 36 · DK-4623 Lille Skensved 19.07.2015 08.11.2016

Branchekode

Branchekode Fra Til
920000 Lotteri- og anden spillevirksomhed 19.07.2015

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 19.07.2015

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af en direktør. 19.07.2015

Direktører

Navn Fra Til
Peter Bo Rasmussen 19.07.2015

Legalle ejere

Navn Fra Til
PSR Holdings INC 19.07.2015

Reelle ejere

Navn Fra Til
Peter Bo Rasmussen 19.07.2015

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Casino ApS

Steensvej 12
4600 Køge

CVR

36970774

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

19. juli 2015

P-nummer

1020592229

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

920000
Lotteri- og anden spillevirksomhed

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

1peterras@gmail.com

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Virksomhedens formål er drift af spillehal samt hermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af en direktør.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Stiftere

-

Revisor

-