Pakirdas Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 13. jul. 2015
 • CVR 36967404

Virksomheden Pakirdas Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Brøndby Strand. De blev etableret i 13. juli 2015 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på 185.390 DKK.

I bestyrelsen sidder 1 person, som ledes af bestyrelsesformand Sinan Pakirdas.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

185’ DKK

Egenkapital

385’ DKK

+93%

Omsætning

-

Resultat før skat

251’ DKK

Årets resultat

2022185.390 DKK
20210 DKK
2020183.299 DKK
2019-33.332 DKK
20180 DKK
20170 DKK
20160 DKK

Likviditetsgrad

227 %

+99%
God

Afkastningsgrad

-1 %

Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

39 %

+6%
God

Overskudsgrad

-

Balance

994’ DKK

+82%

Bruttofortjeneste

-

Gældsforpligtelser

526’ DKK

+64%

Tilgodehavende

40’ DKK

-61%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -
  -
  -11’
  -
  -11’
  -
  -
  -
  -
  251’
  -
  251’
  -65’
  185’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  32’
  -
  -
  -
  922’
  954’
  -
  -
  -
  10’
  28’
  40’
  994’
  50’
  335’
  -
  -
  385’
  -
  385’
  82’
  82’
  -
  -
  -
  -
  508’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  18’
  994’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Pakirdas Holding ApS 13.07.2015

Adresse

Adresse Fra Til
Bovang 38 · DK-2660 Brøndby Strand 13.12.2018
Brunevang 155 · DK-2610 Rødovre 07.12.2018 12.12.2018
Brunevang 155 · DK-2610 Rødovre 13.07.2015 06.12.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 13.07.2015

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 13.07.2015

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af 1 direktør. 13.07.2015

Direktører

Navn Fra Til
Sinan Pakirdas 13.07.2015

Reelle ejere

Navn Fra Til
Sinan Pakirdas 13.07.2015

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Pakirdas Holding ApS

Bovang 38
2660 Brøndby Strand

CVR

36967404

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

13. juli 2015

P-nummer

1020582126

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

s-pakirdas@hotmail.com

Telefon

27114820

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af 1 direktør.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

Revisor

-