Bread and Wine ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 20. maj 2015
 • CVR 36966564

Virksomheden Bread and Wine ApS befinder sig i branchen "Restauranter" og har adresse i København K. De blev etableret i 20. maj 2015 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 22.970 DKK, mens den i 2022 var på 28.494 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 21.766 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

22’ DKK

+111%

Egenkapital

-74’ DKK

+23%

Omsætning

-

Resultat før skat

22’ DKK

+111%

Årets resultat

202321.766 DKK
202210.332 DKK
202114.589 DKK
202043.367 DKK
2019-141.418 DKK
2018-57.316 DKK
201733.993 DKK
2016-44.974 DKK
2015-5.357 DKK

Likviditetsgrad

1 %

+8%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

4.836 %

+121%
God

Soliditetsgrad

-15.575 %

+7%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

0 DKK

-17%

Bruttofortjeneste

23’ DKK

-19%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

0 DKK

-17%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  23’
  -
  -
  -
  23’
  -
  -
  -
  -
  22’
  -
  22’
  -
  22’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  0
  0
  0
  0
  50’
  -124’
  -
  -
  -74’
  -
  -74’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  8’
  -
  74’
  0

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Bread and Wine ApS 20.05.2015

Adresse

Adresse Fra Til
Refshalevej 163B · DK-1432 København K 04.10.2018
Refshalevej 163B · DK-1432 København K 20.05.2015 03.10.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
561010 Restauranter 20.05.2015

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 20.05.2015

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af direktøren. 20.05.2015

Direktører

Navn Fra Til
Thomas Niederreuther 20.05.2015

Reelle ejere

Navn Fra Til
Thomas Niederreuther 20.05.2015

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Bread and Wine ApS

Refshalevej 163
1432 København K

CVR

36966564

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

20. maj 2015

P-nummer

1020579974

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

561010
Restauranter

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

info@kysmarine.dk

Telefon

53611753

Hjemmeside

-

Formål

Virksomhedens formål er at drive cafe og catering.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af direktøren.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-