Reeform Pilates Corporation ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 1. jul. 2015
 • CVR 36964820

Virksomheden Reeform Pilates Corporation ApS befinder sig i branchen "Anden forretningsservice i.a.n." og har adresse i Birkerød. De blev etableret i 1. juli 2015 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 34.631 DKK, mens den i 2021 var på 130.862 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 10.567 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

11’ DKK

-73%

Egenkapital

187’ DKK

+6%

Omsætning

-

Resultat før skat

14’ DKK

-65%

Årets resultat

202210.567 DKK
202138.449 DKK
20206.701 DKK
2019-52.330 DKK
201810.492 DKK
2017102.026 DKK
201637.242 DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

3 %

-75%
Svag

Soliditetsgrad

41 %

-25%
God

Overskudsgrad

-

Balance

454’ DKK

+40%

Bruttofortjeneste

35’ DKK

-74%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

-

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  35’
  -21’
  -
  -
  14’
  -
  -
  -
  -
  14’
  -
  14’
  -3’
  11’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  100’
  100’
  -
  54’
  -
  354’
  -
  -
  -
  -
  454’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  454’
  50’
  49’
  -
  88’
  187’
  -
  187’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  268’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  454’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Reeform Pilates Corporation ApS 16.07.2015
Reeform Pilates Coporation ApS 01.07.2015 15.07.2015

Adresse

Adresse Fra Til
Vasevej 125 · DK-3460 Birkerød 25.06.2018
Røsevangen 44 · DK-3520 Farum 16.01.2018 24.06.2018
Røsevangen 44 · DK-3520 Farum 01.07.2015 15.01.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
829900 Anden forretningsservice i.a.n. 01.08.2015
931300 Fitnesscentre 01.07.2015 31.07.2015

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2020-01-01 01.01.2020
2016-03-01 01.03.2016 31.12.2019
2015-07-16 16.07.2015 29.02.2016

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 01.07.2015

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af den adm. direktør. 01.07.2015

Direktører

Navn Fra Til
Jens Dyrvig Enevoldsen 01.07.2015

Reelle ejere

Navn Fra Til
Jens Dyrvig Enevoldsen 01.07.2015

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Reeform Pilates Corporation ApS

Vasevej 125
3460 Birkerød

CVR

36964820

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

1. juli 2015

P-nummer

1020575545

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • Fitness Sound Danmark ApS
 • Reeform Academy ApS
 • Reeform Pilates Danmark ApS
 • Reeform Pilates Holding ApS
 • Reeform Pilates Masterfranchise ApS

Branchekode

829900
Anden forretningsservice i.a.n.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

kontakt@reeform.dk

Telefon

31111701

Hjemmeside

Formål

Selskabets formål er at udøve virksomhed med master franchise og holding aktiviteter inden for kæden af Pilates studier, som blandt andet drives under navnet Reeform Pilates Studios. Selskabet tilbyder desuden faguddannelser indenfor træning, bevægelse og kropsforståelse.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af den adm. direktør.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-