Bokaj Nielsen Invest ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 9. jul. 2015
 • CVR 36959738

Virksomheden Bokaj Nielsen Invest ApS befinder sig i branchen "Detailhandel med andre varer i.a.n." og har adresse i Hirtshals. De blev etableret i 9. juli 2015 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 219.209 DKK, mens den i 2021 var på 192.687 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 141.859 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

142’ DKK

-7%

Egenkapital

1.129’ DKK

+14%

Omsætning

298’ DKK

-24%

Resultat før skat

182’ DKK

-7%

Årets resultat

2022141.859 DKK
2021152.027 DKK
2020221.650 DKK
2019213.201 DKK
2018170.690 DKK
2017194.853 DKK
2016128.294 DKK

Likviditetsgrad

970 %

+37%
God

Afkastningsgrad

12 %

+6%
God

Soliditetsgrad

62 %

+6%
God

Overskudsgrad

74 %

+51%
God

Balance

1.810’ DKK

+8%

Bruttofortjeneste

219’ DKK

+14%

Gældsforpligtelser

680’ DKK

-2%

Tilgodehavende

840’ DKK

+18%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  298’
  219’
  -
  -
  30’
  219’
  -
  -37’
  -
  -37’
  182’
  -
  182’
  -40’
  142’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  970’
  -
  -
  -
  -
  970’
  110’
  -
  -
  -
  647’
  840’
  1.810’
  50’
  1.049’
  30’
  -
  1.129’
  -
  1.129’
  -
  -
  594’
  -
  -
  -
  594’
  -
  20’
  -
  -
  -
  -
  87’
  1.810’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Bokaj Nielsen Invest ApS 23.09.2019
Bokaj Nielsen Invest IVS 09.07.2015 22.09.2019

Adresse

Adresse Fra Til
Hovedvejen 23 · DK-9850 Hirtshals 19.05.2021
Hovedvejen 23 · DK-9850 Hirtshals 19.06.2020 18.05.2021
Hovedvejen 23 · DK-9850 Hirtshals 18.12.2018 18.06.2020

Branchekode

Branchekode Fra Til
477890 Detailhandel med andre varer i.a.n. 05.01.2016
999999 Uoplyst 09.07.2015 04.01.2016

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2019-09-23 23.09.2019

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 23.09.2019
1 DKK 09.07.2015 22.09.2019

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
 Selskabet tegnes af en direktør. 09.07.2015

Direktører

Navn Fra Til
Jakob Nielsen 09.07.2015

Reelle ejere

Navn Fra Til
Jakob Nielsen 09.10.2017

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Bokaj Nielsen Invest ApS

Hovedvejen 23
9850 Hirtshals

CVR

36959738

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

9. juli 2015

P-nummer

1020563954

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

477890
Detailhandel med andre varer i.a.n.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er handel og investering, herunder besidde ejerandele i andre selskaber, samt anden dermed i forbindelse stående virksomhed.

Tegningsregel

 Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-