Tagmosegård Udlejning ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 9. jul. 2015
 • CVR 36959525

Virksomheden Tagmosegård Udlejning ApS befinder sig i branchen "Udlejning og leasing af andet materiel, udstyr og andre materielle aktiver i.a.n." og har adresse i Faaborg. De blev etableret i 9. juli 2015 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 234.921 DKK, mens den i 2021 var på 166.915 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 34.343 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

34’ DKK

+945%

Egenkapital

477’ DKK

+8%

Omsætning

-

Resultat før skat

44’ DKK

+946%

Årets resultat

202234.343 DKK
20213.285 DKK
2020792 DKK
201990.717 DKK
2018-12.355 DKK
20176.853 DKK
20163.471 DKK

Likviditetsgrad

109 %

+79%
Tilfredsst.

Afkastningsgrad

6 %

+742%
Tilfredsst.

Soliditetsgrad

63 %

+19%
God

Overskudsgrad

-

Balance

755’ DKK

-9%

Bruttofortjeneste

235’ DKK

+41%

Gældsforpligtelser

236’ DKK

-39%

Tilgodehavende

205’ DKK

+31%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  235’
  -
  -188’
  -
  46’
  -
  -2’
  -
  -2’
  44’
  -
  44’
  -10’
  34’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  551’
  -
  551’
  -
  -
  -
  -
  551’
  -
  -
  184’
  -
  21’
  205’
  755’
  50’
  127’
  -
  300’
  477’
  -
  477’
  42’
  42’
  -
  -
  -
  -
  49’
  129’
  -
  -
  -
  -
  -
  188’
  755’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Tagmosegård Udlejning ApS 09.07.2015

Adresse

Adresse Fra Til
Toftevej 28 · DK-5600 Faaborg 30.03.2018
Toftevej 28 · DK-5600 Faaborg 09.07.2015 29.03.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
773900 Udlejning og leasing af andet materiel, udstyr og andre materielle aktiver i.a.n. 09.07.2015

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 09.07.2015

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren. 09.07.2015

Direktører

Navn Fra Til
Rene Rasmussen 09.07.2015

Legalle ejere

Navn Fra Til
Ulbølle Tømreren Holding ApS 09.07.2015

Reelle ejere

Navn Fra Til
Rene Rasmussen 09.07.2015

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Tagmosegård Udlejning ApS

Toftevej 28
5600 Faaborg

CVR

36959525

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

9. juli 2015

P-nummer

1020563571

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

773900
Udlejning og leasing af andet materiel, udstyr og andre materielle aktiver i.a.n.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed ved udlejning af driftsmateriel.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-