Handelsfirmaet Skovdalgaard ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 24. jun. 2015
 • CVR 36956895

Virksomheden Handelsfirmaet Skovdalgaard ApS befinder sig i branchen "Serviceydelser i forbindelse med husdyravl" og har adresse i Tjele. De blev etableret i 24. juni 2015 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 4.496 DKK, mens den i 2021 var på 5.834 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -47.453 DKK.

Medarbejderstaben består af 2 personer, hvor direktionen bl.a. består af Frank Sehested.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-47’ DKK

-75%

Egenkapital

143’ DKK

-25%

Omsætning

-

Resultat før skat

-61’ DKK

-77%

Årets resultat

2022-47.453 DKK
2021-27.100 DKK
2020133.504 DKK
2019-28.866 DKK
201845.827 DKK
2017-21.861 DKK
201675.696 DKK
201513.053 DKK

Likviditetsgrad

82 %

0%
Svag

Afkastningsgrad

-16 %

-146%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

43 %

-8%
God

Overskudsgrad

-

Balance

335’ DKK

-18%

Bruttofortjeneste

4’ DKK

-23%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

158’ DKK

-13%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  4’
  -7’
  -52’
  -
  -55’
  -
  -6’
  -
  -6’
  -61’
  -
  -61’
  -13’
  -47’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  56’
  -
  178’
  -
  -
  -
  -
  178’
  -
  17’
  -
  -
  118’
  158’
  335’
  40’
  103’
  -
  -
  143’
  -
  143’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  24’
  169’
  193’
  335’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Handelsfirmaet Skovdalgaard ApS 24.09.2021
Handelsfirmaet Skovdalgaard IVS 09.06.2017 23.09.2021
Knudsens Beslagsmedie IVS 24.06.2015 08.06.2017

Adresse

Adresse Fra Til
Tinghøjvej 26 · DK-8830 Tjele 27.09.2021
Tinghøjvej 26 · DK-8830 Tjele 24.06.2015 26.09.2021

Branchekode

Branchekode Fra Til
16200 Serviceydelser i forbindelse med husdyravl 24.06.2015

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-09-24 24.09.2021
2017-06-09 09.06.2017 23.09.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 24.09.2021
1 DKK 24.06.2015 23.09.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktionen 24.06.2015

Direktører

Navn Fra Til
Frank Sehested 31.07.2022
Søren Rosenkrands Knudsen 14.06.2021 31.07.2022
Tine Rosenkrands Knudsen 24.06.2015 14.06.2021

Reelle ejere

Navn Fra Til
Frank Sehested 31.07.2022
Søren Rosenkrands Knudsen 01.12.2020 31.07.2022
Tine Rosenkrands Knudsen 24.06.2015 01.12.2020

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Handelsfirmaet Skovdalgaard ApS

Tinghøjvej 26
8830 Tjele

CVR

36956895

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

24. juni 2015

P-nummer

1020558225

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

16200
Serviceydelser i forbindelse med husdyravl

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er aktivitet omkring beslagsmedie og relaterede aktiviteter

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktionen

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

2

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-