Cashcow Savings ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 3. jul. 2015
 • CVR 36956089

Virksomheden Cashcow Savings ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Bramming. De blev etableret i 3. juli 2015 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -3.750 DKK, mens den i 2022 var på -4.125 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -131.226 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-131’ DKK

-241%

Egenkapital

-6’ DKK

-105%

Omsætning

-

Resultat før skat

-130’ DKK

-241%

Årets resultat

2023-131.226 DKK
202293.193 DKK
202152.444 DKK
2020-13.607 DKK
2019-32.475 DKK
201826.625 DKK
2017-22.269 DKK
2016-29.914 DKK

Likviditetsgrad

0 %

-84%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

-14 %

-119%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

44’ DKK

-74%

Bruttofortjeneste

-4’ DKK

+9%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

0 DKK

-82%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -4’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -127’
  -127’
  -130’
  -
  -130’
  -1’
  -131’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  44’
  -
  -
  44’
  44’
  -
  -
  -
  -
  0
  0
  44’
  50’
  -56’
  -
  -
  -6’
  -
  -6’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  8’
  -
  -
  -
  42’
  -
  50’
  44’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Cashcow Savings ApS 25.10.2023
K. F. Bang Holding ApS 03.07.2015 24.10.2023

Adresse

Adresse Fra Til
Industrivej 21B · DK-6740 Bramming 18.07.2023
Industrivej 21B · DK-6740 Bramming 08.06.2023 17.07.2023
Industrivej 21B · DK-6740 Bramming 15.11.2022 07.06.2023

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 03.07.2015

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2023-10-25 25.10.2023

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 03.07.2015

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af 1 direktør 03.07.2015

Direktører

Navn Fra Til
Kim Bang 03.07.2015

Reelle ejere

Navn Fra Til
Kim Bang 03.07.2015

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Cashcow Savings ApS

Industrivej 21
6740 Bramming

CVR

36956089

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

3. juli 2015

P-nummer

1020556257

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

60602066

Hjemmeside

-

Formål

Virksomhedens formål er at stifte og eje kapitalandele i datterselskaber samt kapitalanbringelse i øvrigt.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af 1 direktør

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-