Selskabet af 7. juli 2015 ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 7. jul. 2015
 • CVR 36955988

Virksomheden Selskabet af 7. juli 2015 ApS befinder sig i branchen "Engroshandel med andre maskiner og andet udstyr" og har adresse i Kolding. De blev etableret i 7. juli 2015 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -8.000 DKK, mens den i 2021 var på -8.000 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -10.000 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-10’ DKK

+76%

Egenkapital

11.045’ DKK

0%

Omsætning

-

Resultat før skat

-12’ DKK

+77%

Årets resultat

2022-10.000 DKK
2021-41.000 DKK
2020-44.000 DKK
2019-8.000 DKK
2018-930 DKK
2017-39 DKK
20160 DKK
2015-1.305 DKK

Likviditetsgrad

598 %

-2%
God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

83 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

13.265’ DKK

0%

Bruttofortjeneste

-8’ DKK

0%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

13.265’ DKK

0%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -8’
  -
  -
  -
  -
  42’
  -
  -
  42’
  -12’
  -
  -12’
  -2’
  -10’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  2.143’
  -
  93’
  13.265’
  13.265’
  50’
  10.995’
  -
  -
  11.045’
  -
  11.045’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  2.220’
  13.265’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Selskabet af 7. juli 2015 ApS 31.08.2019
SonFlow ApS 06.03.2017 30.08.2019
Selskabet af 7. juli 2015 ApS 07.07.2015 05.03.2017

Adresse

Adresse Fra Til
Fjordvej 78 · DK-6000 Kolding 20.10.2018
Fjordvej 78 · DK-6000 Kolding 20.03.2017 19.10.2018
Marsvej 5 · DK-6000 Kolding 07.07.2015 19.03.2017

Branchekode

Branchekode Fra Til
466900 Engroshandel med andre maskiner og andet udstyr 01.03.2017
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 07.07.2015 28.02.2017

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2019-08-31 31.08.2019
2017-03-06 06.03.2017 30.08.2019

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 07.07.2015

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af én direktør 07.07.2015

Direktører

Navn Fra Til
Aage Søndergaard Nielsen 07.07.2015

Reelle ejere

Navn Fra Til
Aage Søndergaard Nielsen 07.07.2015

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Selskabet af 7. juli 2015 ApS

Fjordvej 78
6000 Kolding

CVR

36955988

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

7. juli 2015

P-nummer

1020555838

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

466900
Engroshandel med andre maskiner og andet udstyr

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at udvikle, producere og sælge proces teknisk udstyr, at eje kapitalandele i andre selskaber samt at foretage investering og formueadministration af enhver art og al hermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af én direktør

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-