LIDEN TUE ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 3. jul. 2015
 • CVR 36950811

Virksomheden LIDEN TUE ApS befinder sig i branchen "Andre informationstjenester i.a.n." og har adresse i Bjert. De blev etableret i 3. juli 2015 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 248.288 DKK, mens den i 2022 var på 356.034 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -15.368 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-15’ DKK

-124%

Egenkapital

571’ DKK

-3%

Omsætning

-

Resultat før skat

-15’ DKK

-119%

Årets resultat

2023-15.368 DKK
202264.530 DKK
202152.809 DKK
2020105.690 DKK
201921.583 DKK
20185.540 DKK
2017104.136 DKK
2016188.534 DKK

Likviditetsgrad

103 %

+4%
Tilfredsst.

Afkastningsgrad

-1 %

-122%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

56 %

+24%
God

Overskudsgrad

-

Balance

1.018’ DKK

-21%

Bruttofortjeneste

248’ DKK

-30%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

460’ DKK

-34%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  248’
  -76’
  -33’
  -
  -15’
  -
  0
  -
  0
  -15’
  -
  -15’
  -
  -15’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  152’
  -
  487’
  71’
  -
  -
  71’
  558’
  -
  368’
  -
  -
  89’
  460’
  1.018’
  50’
  521’
  -
  -
  571’
  -
  571’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  311’
  -
  447’
  1.018’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
LIDEN TUE ApS 03.07.2015

Adresse

Adresse Fra Til
Vesterløkke 5 · DK-6091 Bjert 22.04.2024
Vesterløkke 5 · DK-6091 Bjert 27.11.2023 21.04.2024
Stenderupvej 204 · DK-6092 Sønder Stenderup 03.11.2022 26.11.2023

Branchekode

Branchekode Fra Til
639900 Andre informationstjenester i.a.n. 03.07.2015

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 03.07.2015

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af en direktør alene. 03.07.2015

Direktører

Navn Fra Til
Tue Knudsen 03.07.2015

Reelle ejere

Navn Fra Til
Tue Knudsen 01.07.2017

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

LIDEN TUE ApS

Vesterløkke 5
6091 Bjert

CVR

36950811

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

3. juli 2015

P-nummer

1020544801

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

639900
Andre informationstjenester i.a.n.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

lidentue@gmail.com

Telefon

30897918

Hjemmeside

-

Formål

Virksomhedens formål er at udøve handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af en direktør alene.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-