LIDEN TUE ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 3. jul. 2015
 • CVR 36950811

Virksomheden LIDEN TUE ApS befinder sig i branchen "Andre informationstjenester i.a.n." og har adresse i Sønder Stenderup. De blev etableret i 3. juli 2015 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 356.034 DKK, mens den i 2021 var på 260.302 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 64.530 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

65’ DKK

+22%

Egenkapital

586’ DKK

+12%

Omsætning

-

Resultat før skat

83’ DKK

+22%

Årets resultat

202264.530 DKK
202152.809 DKK
2020105.690 DKK
201921.583 DKK
20185.540 DKK
2017104.136 DKK
2016188.534 DKK

Likviditetsgrad

99 %

+7%
Svag

Afkastningsgrad

7 %

-6%
Tilfredsst.

Soliditetsgrad

45 %

-16%
God

Overskudsgrad

-

Balance

1.292’ DKK

+33%

Bruttofortjeneste

356’ DKK

+37%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

701’ DKK

+68%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  356’
  -99’
  -33’
  -
  87’
  -
  -4’
  -
  -4’
  83’
  -
  83’
  -18’
  65’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  185’
  -
  520’
  71’
  -
  -
  71’
  591’
  -
  309’
  -
  -
  392’
  701’
  1.292’
  50’
  536’
  -
  -
  586’
  -
  586’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  527’
  133’
  705’
  1.292’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
LIDEN TUE ApS 03.07.2015

Adresse

Adresse Fra Til
Stenderupvej 204 · DK-6092 Sønder Stenderup 03.11.2022
Guldager 6 · DK-6091 Bjert 26.07.2016 02.11.2022
Frederik 2 Vej 6 · DK-6000 Kolding 03.07.2015 25.07.2016

Branchekode

Branchekode Fra Til
639900 Andre informationstjenester i.a.n. 03.07.2015

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 03.07.2015

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af en direktør alene. 03.07.2015

Direktører

Navn Fra Til
Tue Knudsen 03.07.2015

Legalle ejere

Navn Fra Til
Tue Knudsen 01.07.2017

Reelle ejere

Navn Fra Til
Tue Knudsen 03.07.2015

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

LIDEN TUE ApS

Stenderupvej 204
6092 Sønder Stenderup

CVR

36950811

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

3. juli 2015

P-nummer

1020544801

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

Binavne

Branchekode

639900
Andre informationstjenester i.a.n.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

lidentue@gmail.com

Telefon

30897918

Hjemmeside

-

Formål

Virksomhedens formål er at udøve handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af en direktør alene.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-