Bettina Miltersen Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 1. jul. 2015
 • CVR 36949309

Virksomheden Bettina Miltersen Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Holstebro. De blev etableret i 1. juli 2015 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -11.938 DKK, mens den i 2021 var på -8.144 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 89.518 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

90’ DKK

-12%

Egenkapital

1.099’ DKK

-2%

Omsætning

-

Resultat før skat

80’ DKK

-16%

Årets resultat

202289.518 DKK
2021101.605 DKK
2020162.195 DKK
2019176.090 DKK
2018258.086 DKK
2017-114.678 DKK
20168.764 DKK
2015-54.664 DKK

Likviditetsgrad

75 %

+166%
Svag

Afkastningsgrad

-1 %

Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

81 %

+23%
God

Overskudsgrad

-

Balance

1.353’ DKK

-21%

Bruttofortjeneste

-12’ DKK

-47%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

191’ DKK

+17%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -12’
  -
  -
  -
  -12’
  -
  -31’
  123’
  92’
  80’
  -
  80’
  -
  90’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.163’
  -
  -
  1.163’
  1.163’
  -
  -
  -
  -
  6’
  191’
  1.353’
  50’
  895’
  118’
  -
  1.099’
  -
  1.099’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  3’
  -
  -
  -
  7’
  0
  254’
  1.353’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Bettina Miltersen Holding ApS 01.07.2015

Adresse

Adresse Fra Til
Fløjlsgræsset 36 · DK-7500 Holstebro 01.07.2015

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 01.07.2015

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 01.07.2015

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af en direktør. 01.07.2015

Direktører

Navn Fra Til
Bettina Miltersen 01.07.2015

Reelle ejere

Navn Fra Til
Bettina Miltersen 01.07.2015

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Bettina Miltersen Holding ApS

Fløjlsgræsset 36
7500 Holstebro

CVR

36949309

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

1. juli 2015

P-nummer

1020542000

Moderselskab

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Virksomhedens formål er at være holdingselskab samt varetage formueforvaltning og anden investeringsvirksomhed.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af en direktør.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-