PHILIP HELMER HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 1. jul. 2015
 • CVR 36947519

Virksomheden PHILIP HELMER HOLDING ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i København Ø. De blev etableret i 1. juli 2015 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -3.545 DKK, mens den i 2021 var på -6.335 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -12.041 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-12’ DKK

+18%

Egenkapital

-38’ DKK

-46%

Omsætning

-

Resultat før skat

-12’ DKK

+18%

Årets resultat

2022-12.041 DKK
2021-14.774 DKK
2020-12.443 DKK
2019-12.284 DKK
2018-11.933 DKK
2017-5.674 DKK
2016-9.129 DKK

Likviditetsgrad

33 %

-45%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-1 %

+44%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

-9 %

-47%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

406’ DKK

-1%

Bruttofortjeneste

-4’ DKK

+44%

Gældsforpligtelser

444’ DKK

+2%

Tilgodehavende

4’ DKK

-45%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -4’
  -
  -
  -
  -4’
  -
  -8’
  -
  -8’
  -12’
  -
  -12’
  -
  -12’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  402’
  402’
  -
  -
  -
  -
  4’
  4’
  406’
  40’
  -78’
  -
  -
  -38’
  -
  -38’
  -
  -
  -
  -
  -
  431’
  431’
  -
  -
  -
  -
  -
  0
  14’
  406’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
PHILIP HELMER HOLDING ApS 06.10.2021
PHILIP HELMER HOLDING IVS 01.07.2015 05.10.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Hovgaardsgade 6 · DK-2100 København Ø 01.07.2015

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 01.07.2015

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-10-06 06.10.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 06.10.2021
5.000 DKK 01.07.2015 05.10.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af 1 direktør alene. 01.07.2015

Direktører

Navn Fra Til
Philip Helmer 01.07.2015

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

PHILIP HELMER HOLDING ApS

Hovgaardsgade 6
2100 København Ø

CVR

36947519

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

1. juli 2015

P-nummer

1020538585

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

philip_helmer@yahoo.dk

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive investeringsvirksomhed ved investering i aktier, kapitalandele og andre investeringsobjekter og hermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af 1 direktør alene.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-