Ivraeus Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 1. jul. 2015
 • CVR 36945249

Virksomheden Ivraeus Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Aarhus C. De blev etableret i 1. juli 2015 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -2.500 DKK, mens den i 2021 var på -2.500 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -58.320 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-58’ DKK

+41%

Egenkapital

-13’ DKK

-128%

Omsætning

-

Resultat før skat

-58’ DKK

+41%

Årets resultat

2022-58.320 DKK
2021-98.189 DKK
2020-10.008 DKK
20193.122 DKK
20187.226 DKK
201744.399 DKK
2016-1.157 DKK

Likviditetsgrad

61 %

-11%
Svag

Afkastningsgrad

-2 %

-54%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

-8 %

-144%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

154’ DKK

-35%

Bruttofortjeneste

-3’ DKK

0%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

101’ DKK

-22%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -3’
  -
  -
  -
  -3’
  -
  -5’
  3’
  -2’
  -58’
  -
  -58’
  -
  -58’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  53’
  -
  -
  53’
  53’
  -
  -
  101’
  -
  -
  101’
  154’
  100’
  -113’
  -
  -
  -13’
  -
  -13’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  3’
  -
  167’
  154’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Ivraeus Holding ApS 01.07.2015

Adresse

Adresse Fra Til
St.St. Blichers Gade 19 · DK-8000 Aarhus C 01.07.2015

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 01.07.2015

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2020-03-20 20.03.2020

Registreret kapital

Kapital Fra Til
100.000 DKK 20.03.2020
50.000 DKK 01.07.2015 19.03.2020

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktionen 01.07.2015

Direktører

Navn Fra Til
Poul-Erik Skovsborg Ivraeus 01.07.2015

Reelle ejere

Navn Fra Til
Poul-Erik Skovsborg Ivraeus 01.07.2015

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Ivraeus Holding ApS

St.St. Blichers Gade 19
8000 Aarhus C

CVR

36945249

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

1. juli 2015

P-nummer

1020535322

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

psivraeus@hotmail.com

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive investerings- og holdingvirksomhed

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktionen

Registeret kapital

100.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-