Mikkel Qvistgaard Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 1. jul. 2015
 • CVR 36944889

Virksomheden Mikkel Qvistgaard Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Gentofte. De blev etableret i 1. juli 2015 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -19.313 DKK, mens den i 2021 var på -10.313 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -1.443.998 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-1.444’ DKK

-221%

Egenkapital

280’ DKK

-84%

Omsætning

-

Resultat før skat

-1.864’ DKK

-256%

Årets resultat

2022-1.443.998 DKK
20211.192.476 DKK
2020438.809 DKK
2019308.780 DKK
2018-30.008 DKK
2017-64.044 DKK
2016-59.722 DKK

Likviditetsgrad

49 %

-52%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-1 %

Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

8 %

-82%
Svag

Overskudsgrad

-

Balance

3.727’ DKK

-14%

Bruttofortjeneste

-19’ DKK

-87%

Gældsforpligtelser

3.447’ DKK

Tilgodehavende

1.579’ DKK

-40%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -19’
  -
  -
  -
  -19’
  0
  -
  -
  0
  -1.864’
  -
  -1.864’
  -420’
  -1.444’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  225’
  -
  -
  2.148’
  2.148’
  -
  -
  -
  -
  24’
  1.579’
  3.727’
  50’
  171’
  59’
  -
  280’
  -
  280’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  229’
  1.078’
  -
  -
  -
  9’
  16’
  3.219’
  3.727’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Mikkel Qvistgaard Holding ApS 01.07.2015

Adresse

Adresse Fra Til
Solbakkevej 23B · DK-2820 Gentofte 22.11.2016
Hellerupvej 3 · DK-2900 Hellerup 01.07.2015 21.11.2016

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 01.07.2015

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 01.07.2015

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 01.07.2015

Direktører

Navn Fra Til
Mikkel Qvistgaard Lund 01.07.2015

Reelle ejere

Navn Fra Til
Mikkel Qvistgaard Lund 01.07.2015

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Mikkel Qvistgaard Holding ApS

Solbakkevej 23
2820 Gentofte

CVR

36944889

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

1. juli 2015

P-nummer

1020534830

Moderselskab

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

mikkel@qvistgaardco.dk

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at ejer aktier og andele i selskaber samt dermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-