Godt Selskab ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 29. jun. 2015
 • CVR 36941197

Virksomheden Godt Selskab ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Birkerød. De blev etableret i 29. juni 2015 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -3.767 DKK, mens den i 2021 var på -9.875 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -8.491 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-8’ DKK

-109%

Egenkapital

99’ DKK

-8%

Omsætning

-

Resultat før skat

-12’ DKK

-113%

Årets resultat

2022-8.491 DKK
202199.319 DKK
202024.900 DKK
2019-3.341 DKK
2018-5.026 DKK
2017-2.988 DKK
2016-5.672 DKK

Likviditetsgrad

15 %

-22%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-1 %

Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

23 %

-70%
God

Overskudsgrad

-

Balance

422’ DKK

+209%

Bruttofortjeneste

-4’ DKK

+62%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

49’ DKK

+765%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -4’
  -
  -
  -
  -4’
  -
  -
  5’
  5’
  -12’
  -
  -12’
  -3’
  -8’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  123’
  -
  -
  373’
  373’
  -
  -
  -
  -
  -
  49’
  422’
  40’
  -64’
  -
  -
  99’
  -
  99’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  278’
  -
  0
  -
  4’
  -
  323’
  422’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Godt Selskab ApS 11.02.2021
Godt Selskab IVS 29.06.2015 10.02.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Bakkedraget 51 · DK-3460 Birkerød 20.12.2022
Robert Jacobsens Vej 8 · DK-2300 København S 05.11.2019 19.12.2022
Jægersborggade 10 · DK-2200 København N 29.06.2015 04.11.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 29.06.2015

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-02-11 11.02.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 11.02.2021
1 DKK 29.06.2015 10.02.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af en direktør alene. 29.06.2015

Direktører

Navn Fra Til
Tor Kindt Christensen 29.06.2015

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Godt Selskab ApS

Bakkedraget 51
3460 Birkerød

CVR

36941197

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

29. juni 2015

P-nummer

1020528075

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

torchristensen@gmail.com

Telefon

93924080

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at være holdingselskab for et eller flere datterselskaber og at eje aktier og/eller anparter.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af en direktør alene.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-