Angelinvest ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 22. jun. 2015
 • CVR 36939524

Virksomheden Angelinvest ApS befinder sig i branchen "Webportaler" og har adresse i København K. De blev etableret i 22. juni 2015 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -11.878 DKK, mens den i 2021 var på -9.613 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -11.872 DKK.

I bestyrelsen sidder 1 person, som ledes af bestyrelsesformand Poul Bjørn Strand.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-12’ DKK

-26%

Egenkapital

-14’ DKK

-668%

Omsætning

0 DKK

Resultat før skat

-

Årets resultat

2022-11.872 DKK
2021-9.399 DKK
2020-8.781 DKK
2019-8.270 DKK
2018-8.916 DKK
2017-7.800 DKK
2016-8.612 DKK

Likviditetsgrad

182 %

+95%
God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

-83 %

< -999%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

17’ DKK

-34%

Bruttofortjeneste

-12’ DKK

-24%

Gældsforpligtelser

30’ DKK

Tilgodehavende

17’ DKK

-34%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -12’
  -
  -
  -
  -
  1’
  -1’
  -
  0
  -
  -
  -
  -
  -12’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  17’
  -
  -
  17’
  17’
  50’
  -64’
  -
  -
  -14’
  -
  -14’
  -
  -
  -
  -
  -
  21’
  21’
  -
  -
  -
  -
  9’
  -
  9’
  17’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Angelinvest ApS 22.06.2015

Adresse

Adresse Fra Til
Nybrogade 22 · DK-1203 København K 07.05.2018
Klosterstræde 21 · DK-1157 København K 09.05.2016 06.05.2018
Bredgade 30 · DK-1260 København K 22.06.2015 08.05.2016

Branchekode

Branchekode Fra Til
631200 Webportaler 22.06.2015

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2018-12-21 21.12.2018

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 22.06.2015

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør alene 22.06.2015

Direktører

Navn Fra Til
Poul Bjørn Strand 22.06.2015

Reelle ejere

Navn Fra Til
Poul Bjørn Strand 01.07.2015

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Angelinvest ApS

Nybrogade 22
1203 København K

CVR

36939524

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

22. juni 2015

P-nummer

1020524282

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • Angelincubators.com ApS
 • Angelinvest.com ApS
 • Angelsnest ApS

Branchekode

631200
Webportaler

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

info@angelinvest.com

Telefon

33330602

Formål

Selskabets formål er at skabe en digital platform for iværksættere og investorer gennem brug af netværk og gennemsigtighed

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør alene

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

Revisor

-