Krabbe ApS, Dragør

NORMAL
 • APS
 • Etableret 25. jun. 2015
 • CVR 36938129

Virksomheden Krabbe ApS, Dragør befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Dragør. De blev etableret i 25. juni 2015 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på -1.436 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-1’ DKK

+32%

Egenkapital

178’ DKK

-24%

Omsætning

-

Resultat før skat

-1’ DKK

+32%

Årets resultat

2022-1.436 DKK
2021-2.109 DKK
2020-16.928 DKK
2019-53.952 DKK
2018215.264 DKK
2017110.922 DKK
2016197.959 DKK

Likviditetsgrad

-67.516 %

-436%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

0 %

Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

100 %

+1%
God

Overskudsgrad

-

Balance

178’ DKK

-25%

Bruttofortjeneste

0 DKK

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

178’ DKK

-25%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -1’
  -
  -1’
  -1’
  -
  -1’
  -
  -1’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  0
  0
  -
  -
  -
  -
  103’
  178’
  178’
  50’
  71’
  57’
  -
  178’
  -
  178’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  0
  178’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Krabbe ApS, Dragør 14.12.2017
Krabbe IVS, Amager 25.06.2015 13.12.2017

Adresse

Adresse Fra Til
Treinsvej 6 · DK-2791 Dragør 25.06.2015

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 25.06.2015

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2017-12-14 14.12.2017

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 14.12.2017
100 DKK 25.06.2015 13.12.2017

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 25.06.2015

Direktører

Navn Fra Til
Nicolaj Bo Krabbe 25.06.2015

Reelle ejere

Navn Fra Til
Nicolaj Bo Krabbe 25.06.2015

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Krabbe ApS, Dragør

Treinsvej 6
2791 Dragør

CVR

36938129

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

25. juni 2015

P-nummer

1020521739

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at udøve holdingselskab samt aktiviteter i tilknytning hertil.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-