Resourceful Pursuits ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 26. jun. 2015
 • CVR 36937874

Virksomheden Resourceful Pursuits ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Skanderborg. De blev etableret i 26. juni 2015 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -8.525 DKK, mens den i 2021 var på -7.502 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 3.554.701 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

3.555’ DKK

+195%

Egenkapital

9.065’ DKK

+61%

Omsætning

-

Resultat før skat

3.548’ DKK

+194%

Årets resultat

20223.554.701 DKK
20211.206.489 DKK
20201.176.788 DKK
20191.302.935 DKK
20181.337.960 DKK
2017751.265 DKK
2016-63.127 DKK
2015-86.255 DKK

Likviditetsgrad

75 %

-20%
Svag

Afkastningsgrad

-0 %

+34%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

86 %

-6%
God

Overskudsgrad

-

Balance

10.487’ DKK

+71%

Bruttofortjeneste

-9’ DKK

-14%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

1.067’ DKK

+122%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -9’
  -
  -
  -
  -9’
  -
  -22’
  -
  -22’
  3.548’
  -
  3.548’
  -6’
  3.555’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  5.420’
  -
  -
  9.420’
  9.420’
  -
  -
  -
  -
  54’
  1.067’
  10.487’
  50’
  3.567’
  118’
  -
  9.065’
  -
  9.065’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  884’
  -
  -
  -
  8’
  -
  1.422’
  10.487’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Resourceful Pursuits ApS 26.06.2015

Adresse

Adresse Fra Til
Holtskovgårdsvej 14 · DK-8660 Skanderborg 15.11.2017
Grævlingevej 5 · DK-8660 Skanderborg 26.06.2015 14.11.2017

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 26.06.2015

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 26.06.2015

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af selskabets direktør. 26.06.2015

Direktører

Navn Fra Til
Martin Reinholdt Kjeldsen 26.06.2015

Reelle ejere

Navn Fra Til
Martin Reinholdt Kjeldsen 26.06.2015

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Resourceful Pursuits ApS

Holtskovgårdsvej 14
8660 Skanderborg

CVR

36937874

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

26. juni 2015

P-nummer

1020521208

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Virksomhedens formål er at udøve investeringsvirksomhed og anden beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af selskabets direktør.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-