Product Information Manager ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 26. jun. 2015
 • CVR 36937742

Virksomheden Product Information Manager ApS befinder sig i branchen "Detailhandel med hobbyartikler, musikinstrumenter, sportsudstyr, legetøj, cykler via internet" og har adresse i Skanderborg. De blev etableret i 26. juni 2015 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -314.346 DKK, mens den i 2022 var på 223.754 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -250.213 DKK.

Medarbejderstaben består af 1 person, hvor direktionen bl.a. består af Martin Reinholdt Kjeldsen.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-250’ DKK

-241%

Egenkapital

1.189’ DKK

-42%

Omsætning

-

Resultat før skat

-321’ DKK

-230%

Årets resultat

2023-250.213 DKK
2022176.848 DKK
2021209.981 DKK
20201.144.862 DKK
20191.309.353 DKK
20181.349.262 DKK
2017753.262 DKK
2016-59.009 DKK
2015-90.558 DKK

Likviditetsgrad

476 %

-74%
God

Afkastningsgrad

-21 %

-398%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

79 %

-16%
God

Overskudsgrad

-

Balance

1.501’ DKK

-30%

Bruttofortjeneste

-314’ DKK

-240%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

1.486’ DKK

-31%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -314’
  -
  -
  -
  -314’
  1’
  -
  -
  1’
  -321’
  -
  -321’
  -71’
  -250’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  15’
  15’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  15’
  541’
  -
  -
  2’
  873’
  1.486’
  1.501’
  50’
  339’
  800’
  -
  1.189’
  -
  1.189’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  278’
  -
  22’
  -
  12’
  -
  312’
  1.501’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Product Information Manager ApS 26.06.2015

Adresse

Adresse Fra Til
Holtskovgårdsvej 14 · DK-8660 Skanderborg 15.11.2017
Grævlingevej 5 · DK-8660 Skanderborg 26.06.2015 14.11.2017

Branchekode

Branchekode Fra Til
479115 Detailhandel med hobbyartikler, musikinstrumenter, sportsudstyr, legetøj, cykler via internet 28.02.2022
620200 Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi 26.06.2015 27.02.2022

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2022-02-28 28.02.2022

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 26.06.2015

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af en direktør alene. 26.06.2015

Direktører

Navn Fra Til
Martin Reinholdt Kjeldsen 26.06.2015

Reelle ejere

Navn Fra Til
Martin Reinholdt Kjeldsen 26.06.2015

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Product Information Manager ApS

Holtskovgårdsvej 14
8660 Skanderborg

CVR

36937742

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

26. juni 2015

P-nummer

1020520910

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • Giandini ApS
 • GrowUpSmart ApS
 • Hautbauer ApS

Branchekode

479115
Detailhandel med hobbyartikler, musikinstrumenter, sportsudstyr, legetøj, cykler via internet

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

martin@productinformationmanager.com

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Virksomhedens formål er detailhandel med diverse produkter.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af en direktør alene.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

1

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-