Makronet ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 25. jun. 2015
 • CVR 36937343

Virksomheden Makronet ApS befinder sig i branchen "Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi" og har adresse i Græsted. De blev etableret i 25. juni 2015 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 1.141.236 DKK, mens den i 2021 var på 762.192 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 229.356 DKK.

Medarbejderstaben består af 1 person, hvor direktionen bl.a. består af Thomas Kærgaard Makropoulos.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

229’ DKK

+94%

Egenkapital

630’ DKK

+22%

Omsætning

-

Resultat før skat

295’ DKK

+94%

Årets resultat

2022229.356 DKK
2021118.363 DKK
202067.699 DKK
2019-26.010 DKK
2018123.656 DKK
201756.979 DKK
2016139.844 DKK
2015-177.431 DKK

Likviditetsgrad

247 %

-27%
God

Afkastningsgrad

32 %

+59%
God

Soliditetsgrad

62 %

-15%
God

Overskudsgrad

-

Balance

1.016’ DKK

+43%

Bruttofortjeneste

1.141’ DKK

+50%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

876’ DKK

+75%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  1.141’
  -751’
  -70’
  -
  320’
  -23’
  -2’
  -
  -25’
  295’
  -
  295’
  -66’
  229’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  140’
  140’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  140’
  -
  243’
  -
  -
  346’
  876’
  1.016’
  50’
  462’
  118’
  -
  630’
  -
  630’
  31’
  31’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  81’
  -
  274’
  355’
  1.016’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Makronet ApS 25.06.2015

Adresse

Adresse Fra Til
Præstevejen 27 · DK-3230 Græsted 21.02.2019
Præstevejen 27 · DK-3230 Græsted 25.06.2015 20.02.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
620200 Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi 25.06.2015

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 25.06.2015

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af den samlede direktion.   25.06.2015

Direktører

Navn Fra Til
Thomas Kærgaard Makropoulos 25.06.2015

Reelle ejere

Navn Fra Til
Thomas Kærgaard Makropoulos 25.06.2015

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Makronet ApS

Præstevejen 27
3230 Græsted

CVR

36937343

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

25. juni 2015

P-nummer

1020519963

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

620200
Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

Thomas@makronet.dk

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Virksomhedens formål er at drive konsulentbistand inden for informationsteknologi, samt hermed beslægtet arbejde jf. direktionens skøn

Tegningsregel

Selskabet tegnes af den samlede direktion.  

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

1

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-