Ulbølle Tømreren Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 24. jun. 2015
 • CVR 36935006

Virksomheden Ulbølle Tømreren Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Faaborg. De blev etableret i 24. juni 2015 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 591.404 DKK, mens den i 2021 var på -1.400 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 590.160 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

590’ DKK

+76%

Egenkapital

2.337’ DKK

+34%

Omsætning

-

Resultat før skat

590’ DKK

+76%

Årets resultat

2022590.160 DKK
2021335.743 DKK
2020298.122 DKK
201992.807 DKK
201829.799 DKK
201719.197 DKK
201633.173 DKK
201573.332 DKK

Likviditetsgrad

719 %

0%
God

Afkastningsgrad

25 %

> +999%
God

Soliditetsgrad

98 %

+1%
God

Overskudsgrad

-

Balance

2.384’ DKK

+33%

Bruttofortjeneste

591’ DKK

> +999%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

338’ DKK

-1%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  591’
  -
  -
  -
  591’
  -
  -
  -
  -
  590’
  -
  590’
  0
  590’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  2.046’
  -
  -
  2.046’
  2.046’
  -
  -
  129’
  -
  209’
  338’
  2.384’
  80’
  472’
  118’
  1.667’
  2.337’
  -
  2.337’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  6’
  -
  -
  -
  -
  -
  47’
  2.384’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Ulbølle Tømreren Holding ApS 30.06.2015
Ulbølle Tømreren Udlejning ApS 24.06.2015 29.06.2015

Adresse

Adresse Fra Til
Toftevej 28 · DK-5600 Faaborg 24.06.2015

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 24.06.2015

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2015-06-30 30.06.2015

Registreret kapital

Kapital Fra Til
80.000 DKK 24.06.2015

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren. 24.06.2015

Direktører

Navn Fra Til
Rene Rasmussen 24.06.2015

Reelle ejere

Navn Fra Til
Rene Rasmussen 24.06.2015

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Ulbølle Tømreren Holding ApS

Toftevej 28
5600 Faaborg

CVR

36935006

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

24. juni 2015

P-nummer

1020515186

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at fungere som holdingselskab samt drive virksomhed med investering.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren.

Registeret kapital

80.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-