Mads Vallø Byg ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 23. jun. 2015
 • CVR 36934492

Virksomheden Mads Vallø Byg ApS befinder sig i branchen "Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering" og har adresse i Kirke Eskilstrup. De blev etableret i 23. juni 2015 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 31.821 DKK, mens den i 2021 var på 184.820 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 33.521 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

34’ DKK

-89%

Egenkapital

325’ DKK

-7%

Omsætning

-

Resultat før skat

43’ DKK

-80%

Årets resultat

202233.521 DKK
2021298.931 DKK
2020-58.566 DKK
2019-36.198 DKK
201815.568 DKK
2017-540.327 DKK
2016743.479 DKK
201515.344 DKK

Likviditetsgrad

462 %

-37%
God

Afkastningsgrad

8 %

-83%
Tilfredsst.

Soliditetsgrad

78 %

-9%
God

Overskudsgrad

-

Balance

415’ DKK

+3%

Bruttofortjeneste

32’ DKK

-83%

Gældsforpligtelser

90’ DKK

+62%

Tilgodehavende

415’ DKK

+3%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  32’
  -
  -
  -
  32’
  14’
  -2’
  -
  11’
  43’
  -
  43’
  -9’
  34’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  37’
  77’
  -
  -
  146’
  415’
  415’
  50’
  216’
  59’
  -
  325’
  -
  325’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  90’
  90’
  415’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Mads Vallø Byg ApS 23.06.2015

Adresse

Adresse Fra Til
Grønnebjærgvej 73 · DK-4360 Kirke Eskilstrup 21.07.2017
Åsen 1 · DK-4330 Hvalsø 23.06.2015 20.07.2017

Branchekode

Branchekode Fra Til
439990 Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering 25.06.2015
999999 Uoplyst 23.06.2015 24.06.2015

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 23.06.2015

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren. 23.06.2015

Direktører

Navn Fra Til
Mads Vallø 23.06.2015

Reelle ejere

Navn Fra Til
Mads Vallø 23.06.2015

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Mads Vallø Byg ApS

Grønnebjærgvej 73
4360 Kirke Eskilstrup

CVR

36934492

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

23. juni 2015

P-nummer

1020514171

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

439990
Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at udføre entreprenørarbejde, herunder byggemodning, samt dermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-