Ralle Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 23. jun. 2015
 • CVR 36933461

Virksomheden Ralle Holding ApS befinder sig i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n." og har adresse i Hellerup. De blev etableret i 23. juni 2015 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2021 på -58.901 DKK, mens den i 2020 var på -9.377 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 70.685 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

71’ DKK

-62%

Egenkapital

169’ DKK

-20%

Omsætning

-

Resultat før skat

91’ DKK

-62%

Årets resultat

202170.685 DKK
2020187.190 DKK
201911.344 DKK
2018113.902 DKK
2017-30.891 DKK
2016-9.862 DKK
20150 DKK

Likviditetsgrad

821 %

+153%
God

Afkastningsgrad

-31 %

-879%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

89 %

+25%
God

Overskudsgrad

-

Balance

189’ DKK

-36%

Bruttofortjeneste

-59’ DKK

-528%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

164’ DKK

-39%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2021
  -
  -59’
  -
  0
  -
  -59’
  -
  -
  -
  -
  91’
  -
  91’
  -20’
  71’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2021
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  25’
  25’
  -
  -
  -
  -
  164’
  164’
  189’
  50’
  119’
  -
  -
  169’
  -
  169’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  20’
  189’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Ralle Holding ApS 23.06.2015

Adresse

Adresse Fra Til
Lille Strandvej 2A · DK-2900 Hellerup 03.04.2017
Børnehave Alle 32 · DK-4622 Havdrup 23.06.2015 02.04.2017

Branchekode

Branchekode Fra Til
649900 Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. 30.12.2020
999999 Uoplyst 23.06.2015 29.12.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2017-03-24 24.03.2017
2016-04-19 19.04.2016 23.03.2017

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 23.06.2015

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 23.06.2015

Direktører

Navn Fra Til
Rasmus Gullander 23.06.2015

Reelle ejere

Navn Fra Til
Rasmus Gullander 23.06.2015

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Ralle Holding ApS

Lille Strandvej 2
2900 Hellerup

CVR

36933461

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

23. juni 2015

P-nummer

1020511857

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

Binavne

Branchekode

649900
Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje og drive datterselskaber af enhver art, samt finansiering og investering.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-