Lehman Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 12. jun. 2015
 • CVR 36932961

Virksomheden Lehman Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Skodsborg. De blev etableret i 12. juni 2015 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på 328.921 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

329’ DKK

+188%

Egenkapital

-119’ DKK

+73%

Omsætning

-

Resultat før skat

328’ DKK

+187%

Årets resultat

2022328.921 DKK
2021-375.811 DKK
2020-192.421 DKK
2019188.639 DKK
2018-11.479 DKK
2017-49.876 DKK
2016-4.313 DKK
2015-2.936 DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

77 %

+116%
God

Soliditetsgrad

-28 %

+95%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

423’ DKK

+446%

Bruttofortjeneste

-

Gældsforpligtelser

542’ DKK

+3%

Tilgodehavende

-

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  2’
  328’
  -
  0
  -
  0
  328’
  -
  328’
  -1’
  329’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  379’
  -
  -
  379’
  379’
  -
  -
  1’
  -
  27’
  -
  423’
  50’
  -169’
  -
  -
  -119’
  -
  -119’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  235’
  299’
  -
  -
  -
  4’
  -
  307’
  423’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Lehman Holding ApS 12.06.2015

Adresse

Adresse Fra Til
Skodsborg Strandvej 131 · DK-2942 Skodsborg 28.12.2023
Skodsborg Strandvej 113 · DK-2942 Skodsborg 04.02.2019 27.12.2023
Skodsborg Strandvej 211 · DK-2942 Skodsborg 12.06.2015 03.02.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 12.06.2015

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 12.07.2016
100.000 DKK 12.06.2015 11.07.2016

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktionen. 12.06.2015

Direktører

Navn Fra Til
Helle Lehman Henriksen 12.06.2015

Reelle ejere

Navn Fra Til
Helle Lehman Henriksen 12.06.2015

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Lehman Holding ApS

Skodsborg Strandvej 131
2942 Skodsborg

CVR

36932961

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

12. juni 2015

P-nummer

1020510729

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at besidde ejerandele i andre selskaber, samt efter direktionens skøn beslægtede forhold.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktionen.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-