Juuls Maskinværksted ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 22. jun. 2015
 • CVR 36932473

Virksomheden Juuls Maskinværksted ApS befinder sig i branchen "Fremstilling af maskiner til råstofindvindingsindustrien samt bygge og anlæg" og har adresse i Odense V. De blev etableret i 22. juni 2015 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -20.625 DKK, mens den i 2021 var på -31.991 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -24.642 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-25’ DKK

+24%

Egenkapital

121’ DKK

-17%

Omsætning

-

Resultat før skat

-25’ DKK

+34%

Årets resultat

2022-24.642 DKK
2021-32.571 DKK
2020342.493 DKK
2019-64.805 DKK
2018-186.235 DKK
201710.239 DKK
2016-64.690 DKK
201565.312 DKK

Likviditetsgrad

200 %

-12%
God

Afkastningsgrad

-9 %

+30%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

50 %

-11%
God

Overskudsgrad

-

Balance

241’ DKK

-8%

Bruttofortjeneste

-21’ DKK

+36%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

241’ DKK

-8%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -21’
  -
  -
  -
  -21’
  -
  -4’
  -
  -4’
  -25’
  -
  -25’
  -
  -25’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  238’
  241’
  241’
  50’
  11’
  60’
  -
  121’
  -
  121’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  8’
  -
  120’
  241’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Juuls Maskinværksted ApS 22.06.2015

Adresse

Adresse Fra Til
Ivarsvej 14 · DK-5200 Odense V 04.07.2019
Ivarsvej 14 · DK-5200 Odense V 22.06.2015 03.07.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
289200 Fremstilling af maskiner til råstofindvindingsindustrien samt bygge og anlæg 22.06.2015

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 22.06.2015

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af en direktør 22.06.2015

Direktører

Navn Fra Til
Martin Schytz Juul 22.06.2015

Legalle ejere

Navn Fra Til
Martin Schytz Juul 23.06.2015

Reelle ejere

Navn Fra Til
Martin Schytz Juul 22.06.2015

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Juuls Maskinværksted ApS

Ivarsvej 14
5200 Odense V

CVR

36932473

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

22. juni 2015

P-nummer

1020509755

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

289200
Fremstilling af maskiner til råstofindvindingsindustrien samt bygge og anlæg

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er maskinværksted samt anden dermed beslægtet virksomhed

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af en direktør

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-