OSJ ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 2. jun. 2015
 • CVR 36923172

Virksomheden OSJ ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Korsør. De blev etableret i 2. juni 2015 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -3.795 DKK, mens den i 2021 var på -4.525 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 383.692 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

384’ DKK

-75%

Egenkapital

5.301’ DKK

-17%

Omsætning

-

Resultat før skat

383’ DKK

-76%

Årets resultat

2022383.692 DKK
20211.556.896 DKK
20202.823.679 DKK
2019910.386 DKK
2018800.227 DKK
20171.049.238 DKK
2016991.179 DKK
2015-704.259 DKK

Likviditetsgrad

3.506 %

-16%
God

Afkastningsgrad

-0 %

0%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

98 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

5.418’ DKK

-16%

Bruttofortjeneste

-4’ DKK

+16%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

4.101’ DKK

-16%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -4’
  -
  -
  -
  -4’
  5’
  -
  11’
  16’
  383’
  -
  383’
  -1’
  384’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.247’
  -
  -
  1.317’
  1.317’
  -
  -
  1.558’
  358’
  2.083’
  4.101’
  5.418’
  50’
  5.013’
  118’
  -
  5.301’
  -
  5.301’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  117’
  5.418’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
OSJ ApS 02.06.2015

Adresse

Adresse Fra Til
Nygade 2A · DK-4220 Korsør 02.11.2018
Nygade 2 · DK-4220 Korsør 11.11.2016 01.11.2018
Nygade 13 · DK-4220 Korsør 02.06.2015 10.11.2016

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 02.06.2015

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 02.06.2015

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af en direktør 02.06.2015

Direktører

Navn Fra Til
Ole Steen Jensen 02.06.2015

Reelle ejere

Navn Fra Til
Ole Steen Jensen 15.09.2017

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

OSJ ApS

Nygade 2
4220 Korsør

CVR

36923172

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

2. juni 2015

P-nummer

1020487859

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

21796180

Hjemmeside

-

Formål

Virksomhedens formål er at eje aktier og anparter samt hermed beslægtet virksomhed

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af en direktør

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-