Mikkelineborg Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 3. jun. 2015
 • CVR 36921978

Virksomheden Mikkelineborg Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Hellerup. De blev etableret i 3. juni 2015 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -5.250 DKK, mens den i 2021 var på -5.250 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -5.627 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-6’ DKK

0%

Egenkapital

-17’ DKK

-47%

Omsætning

-

Resultat før skat

-6’ DKK

0%

Årets resultat

2022-5.627 DKK
2021-5.621 DKK
2020-5.250 DKK
2019-5.250 DKK
2018-5.250 DKK
2017-5.250 DKK
2016-30.250 DKK
2015-5.000 DKK

Likviditetsgrad

74 %

-9%
Svag

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

-36 %

-49%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

49’ DKK

-1%

Bruttofortjeneste

-5’ DKK

0%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

49’ DKK

-1%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -5’
  -
  -
  -
  -
  -
  0
  -
  0
  -6’
  -
  -6’
  -
  -6’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  49’
  49’
  49’
  50’
  -67’
  -
  -
  -17’
  -
  -17’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  5’
  62’
  67’
  49’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Mikkelineborg Holding ApS 03.06.2015

Adresse

Adresse Fra Til
Hellerupvej 33 · DK-2900 Hellerup 03.06.2015

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 03.06.2015

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 03.06.2015

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af en direktør. 03.06.2015

Direktører

Navn Fra Til
Carl Johan Christensen 09.06.2015

Reelle ejere

Navn Fra Til
Carl Johan Christensen 09.06.2015

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Mikkelineborg Holding ApS

Hellerupvej 33
2900 Hellerup

CVR

36921978

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

3. juni 2015

P-nummer

1020483810

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Virksomhedens formål er direkte eller indirekte at drive erhvervsvirksomhed, herunder i form af ejerskab til anparter i Snembar ApS., CVR. 36 89 85 34, hvilket selskab driver Mens Bar, beliggende Teglgårdsstræde 3, 1452 København K, samt anbringelse af kapital i faste ejendomme, materiel og værdipapirer af enhver art, samt anden virksomhed, som efter generalforsamlingens skøn har tilsvarende formål.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af en direktør.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-