KIDS by FRIIS Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 9. jun. 2015
 • CVR 36921781

Virksomheden KIDS by FRIIS Holding ApS befinder sig i branchen "Finansielle holdingselskaber" og har adresse i Bryrup. De blev etableret i 9. juni 2015 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -9.947 DKK, mens den i 2022 var på -9.239 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 342.952 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

343’ DKK

-47%

Egenkapital

3.851’ DKK

+4%

Omsætning

-

Resultat før skat

350’ DKK

-44%

Årets resultat

2023342.952 DKK
2022644.202 DKK
2021855.215 DKK
2020507.635 DKK
2019285.798 DKK
2018580.710 DKK
2017453.644 DKK
2016454.223 DKK
2015394.726 DKK

Likviditetsgrad

4.063 %

God

Afkastningsgrad

-0 %

-6%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

99 %

+2%
God

Overskudsgrad

-

Balance

3.877’ DKK

+1%

Bruttofortjeneste

-10’ DKK

-8%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

1.053’ DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -10’
  -
  -
  -
  -10’
  45’
  -2’
  -
  44’
  350’
  -
  350’
  -7’
  343’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  2.824’
  -
  -
  2.824’
  2.824’
  -
  -
  183’
  -
  255’
  1.053’
  3.877’
  50’
  1.228’
  200’
  -
  3.851’
  -
  3.851’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  7’
  9’
  -
  26’
  3.877’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
KIDS by FRIIS Holding ApS 23.08.2016
Friisenborg Holding ApS 09.06.2015 22.08.2016

Adresse

Adresse Fra Til
Krude Møllevej 5 · DK-8654 Bryrup 09.06.2015

Branchekode

Branchekode Fra Til
642010 Finansielle holdingselskaber 09.06.2015

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2016-08-23 23.08.2016

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 09.06.2015

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af én direktør alene. 09.06.2015

Direktører

Navn Fra Til
Pernille Baden Nielsen 09.06.2015

Reelle ejere

Navn Fra Til
Pernille Baden Nielsen 09.06.2015

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

KIDS by FRIIS Holding ApS

Krude Møllevej 5
8654 Bryrup

CVR

36921781

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

9. juni 2015

P-nummer

1020483241

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642010
Finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje kapitalandele i helt eller delvist ejede datterselskaber samt investering i øvrigt.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af én direktør alene.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-