First Million ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 28. maj 2015
 • CVR 36917857

Virksomheden First Million ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Ry. De blev etableret i 28. maj 2015 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -18.217 DKK, mens den i 2021 var på -12.119 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 54.753 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

55’ DKK

+545%

Egenkapital

1.736’ DKK

0%

Omsætning

-

Resultat før skat

18’ DKK

+11%

Årets resultat

202254.753 DKK
2021-12.295 DKK
2020286.442 DKK
2019256.941 DKK
201866.031 DKK
2017175.844 DKK
2016120.659 DKK
201516.044 DKK

Likviditetsgrad

17.041 %

+272%
God

Afkastningsgrad

-1 %

-53%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

100 %

+2%
God

Overskudsgrad

-

Balance

1.745’ DKK

-2%

Bruttofortjeneste

-18’ DKK

-50%

Gældsforpligtelser

8’ DKK

-77%

Tilgodehavende

1.441’ DKK

-13%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -18’
  -
  -
  -
  -18’
  51’
  -205’
  3’
  -151’
  18’
  -
  18’
  -37’
  55’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  303’
  -
  -
  303’
  303’
  -
  -
  54’
  76’
  545’
  1.441’
  1.745’
  50’
  1.627’
  59’
  -
  1.736’
  -
  1.736’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  6’
  2’
  8’
  1.745’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
First Million ApS 28.05.2015

Adresse

Adresse Fra Til
Gerstedvej 8 · DK-8680 Ry 18.03.2016
Slotsgårdsvej 1 · DK-8680 Ry 11.08.2015 17.03.2016
Jægergårdsvej 15C · DK-8680 Ry 28.05.2015 10.08.2015

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 28.05.2015

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 28.05.2015

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af en direktør. 28.05.2015

Direktører

Navn Fra Til
Kim Pedersen 28.05.2015

Reelle ejere

Navn Fra Til
Kim Pedersen 28.05.2015

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

First Million ApS

Gerstedvej 8
8680 Ry

CVR

36917857

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

28. maj 2015

P-nummer

1020472835

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

kim@first-million.dk

Telefon

30256420

Hjemmeside

-

Formål

Virksomhedens formål er at være holdingselskab samt varetage formueforvaltning og anden investeringsvirksomhed.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af en direktør.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-