DairyTech Solutions ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 1. jun. 2015
 • CVR 36916907

Virksomheden DairyTech Solutions ApS befinder sig i branchen "Engroshandel med andre maskiner og andet udstyr" og har adresse i Hirtshals. De blev etableret i 1. juni 2015 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -6.400 DKK, mens den i 2021 var på 43.690 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -7.537 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-8’ DKK

-120%

Egenkapital

99’ DKK

-7%

Omsætning

-

Resultat før skat

-8’ DKK

-115%

Årets resultat

2022-7.537 DKK
202138.164 DKK
2020-5.552 DKK
201918.953 DKK
2018110.646 DKK
2017118.621 DKK
2016-5.006 DKK
2015-15.520 DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

-6 %

Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

89 %

-6%
God

Overskudsgrad

-

Balance

112’ DKK

-1%

Bruttofortjeneste

-6’ DKK

-115%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

-

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -6’
  -
  -
  -
  -6’
  -
  -1’
  -
  -1’
  -8’
  -
  -8’
  -
  -8’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  112’
  -
  -
  0
  -
  112’
  50’
  49’
  -
  -
  99’
  -
  99’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  6’
  -
  -
  -
  13’
  112’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
DairyTech Solutions ApS 01.06.2015

Adresse

Adresse Fra Til
Peter Andersensvej 8 · DK-9850 Hirtshals 01.06.2015

Branchekode

Branchekode Fra Til
466900 Engroshandel med andre maskiner og andet udstyr 01.06.2015

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 01.06.2015

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af direktionen. 01.06.2015

Direktører

Navn Fra Til
Palle Jellesmark 01.06.2015

Reelle ejere

Navn Fra Til
Palle Jellesmark 01.06.2015

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

DairyTech Solutions ApS

Peter Andersensvej 8
9850 Hirtshals

CVR

36916907

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

1. juni 2015

P-nummer

1020468617

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

466900
Engroshandel med andre maskiner og andet udstyr

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

info@dairytech.dk

Telefon

21492010

Hjemmeside

-

Formål

Virksomhedens formål er at yde konsulentydelser indenfor mejeribranchen og anden dermed beslægtet virksomhed, samt handel med industrimaskiner.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af direktionen.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-