Malou Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 22. maj 2015
 • CVR 36915048

Virksomheden Malou Holding ApS befinder sig i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n." og har adresse i København V. De blev etableret i 22. maj 2015 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -34.634 DKK, mens den i 2022 var på -73.487 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 2.455.974 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

2.456’ DKK

-92%

Egenkapital

44.946’ DKK

+1%

Omsætning

-

Resultat før skat

2.949’ DKK

-91%

Årets resultat

20232.455.974 DKK
202231.445.283 DKK
2021730.853 DKK
2020596.585 DKK
2019407.007 DKK
20181.473.340 DKK
20174.182.912 DKK
2016870.113 DKK
2015185.678 DKK
20140 DKK

Likviditetsgrad

9.242 %

+12%
God

Afkastningsgrad

-0 %

Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

99 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

45.438’ DKK

0%

Bruttofortjeneste

-35’ DKK

+53%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

45.438’ DKK

0%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -35’
  -
  -
  -
  -35’
  2.992’
  -8’
  -
  2.984’
  2.949’
  -
  2.949’
  -493’
  2.456’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  484’
  45.438’
  45.438’
  50’
  44.896’
  -
  -
  44.946’
  -
  44.946’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  25’
  12’
  492’
  45.438’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Malou Holding ApS 22.05.2015

Adresse

Adresse Fra Til
Vesterbrogade 62A · DK-1620 København V 22.05.2015

Branchekode

Branchekode Fra Til
649900 Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. 30.12.2020
999999 Uoplyst 22.05.2015 29.12.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2023-05-16 16.05.2023

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 22.05.2015

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktion, der består af 1-3 medlemmer. 22.05.2015

Direktører

Navn Fra Til
Marianne Louise Hansen 23.05.2015
Lisbeth Maria Hansen 22.05.2015 23.05.2015

Reelle ejere

Navn Fra Til
Marianne Louise Hansen 22.05.2015

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Malou Holding ApS

Vesterbrogade 62
1620 København V

CVR

36915048

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

22. maj 2015

P-nummer

1020462414

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

649900
Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at fungere som holdingselskab samt at eje værdipapirer eller at foretage anden finansiel investering.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktion, der består af 1-3 medlemmer.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller