WhyOrange ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 29. maj 2015
 • CVR 36909552

Virksomheden WhyOrange ApS befinder sig i branchen "Reklamebureauer" og har adresse i Aarhus V. De blev etableret i 29. maj 2015 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -2.797 DKK, mens den i 2021 var på -20.815 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -9.309 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-9’ DKK

+86%

Egenkapital

-181’ DKK

-5%

Omsætning

-

Resultat før skat

-9’ DKK

+56%

Årets resultat

2022-9.309 DKK
2021-68.935 DKK
2020-9.334 DKK
2019-171.275 DKK
2018-21.680 DKK
201786.909 DKK
2016-7.231 DKK
2015-32.945 DKK

Likviditetsgrad

43 %

+3%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

-131 %

+5%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

138’ DKK

+10%

Bruttofortjeneste

-3’ DKK

+87%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

138’ DKK

+10%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -3’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -9’
  -
  -9’
  -
  -9’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  137’
  -
  0
  138’
  138’
  50’
  -231’
  -
  -
  -181’
  -
  -181’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  4’
  319’
  138’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
WhyOrange ApS 01.12.2015
LBJ Invest ApS 29.05.2015 30.11.2015

Adresse

Adresse Fra Til
Fasanvej 15 · DK-8210 Aarhus V 01.12.2015
Fasanvej 15 · DK-8210 Aarhus V 29.05.2015 30.11.2015

Branchekode

Branchekode Fra Til
731110 Reklamebureauer 01.06.2015
642010 Finansielle holdingselskaber 29.05.2015 31.05.2015

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2015-12-01 01.12.2015

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 29.05.2015

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af en direktør. 29.05.2015

Direktører

Navn Fra Til
Lasse Bo Jensen 01.06.2015

Reelle ejere

Navn Fra Til
Lasse Bo Jensen 05.09.2017

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

WhyOrange ApS

Fasanvej 15
8210 Aarhus V

CVR

36909552

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

29. maj 2015

P-nummer

1020446486

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

731110
Reklamebureauer

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

info@whyorange.dk

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er rådgivning og udvikling inden for reklame og marketing samt anden forbunden aktivitet.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af en direktør.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-