Farmwell ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 1. jun. 2015
 • CVR 36909218

Virksomheden Farmwell ApS befinder sig i branchen "Engroshandel med landbrugsmaskiner, -udstyr og tilbehør hertil" og har adresse i Holbæk. De blev etableret i 1. juni 2015 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 1.754.603 DKK, mens den i 2021 var på 1.159.063 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 954.005 DKK.

Medarbejderstaben består af 1 person, hvor direktionen bl.a. består af Christian Sølvsten Skriver Hansen.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

954’ DKK

+12%

Egenkapital

3.007’ DKK

+46%

Omsætning

-

Resultat før skat

1.231’ DKK

+12%

Årets resultat

2022954.005 DKK
2021850.366 DKK
2020763.603 DKK
2019194.232 DKK
2018190.124 DKK
201771.018 DKK
2016-12.811 DKK
2015-28.742 DKK

Likviditetsgrad

189 %

+29%
God

Afkastningsgrad

21 %

+16%
God

Soliditetsgrad

47 %

+49%
God

Overskudsgrad

-

Balance

6.396’ DKK

-2%

Bruttofortjeneste

1.755’ DKK

+51%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

6.389’ DKK

-2%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  1.755’
  -438’
  -5’
  -
  1.312’
  -
  -81’
  -
  -81’
  1.231’
  -
  1.231’
  -277’
  954’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  7’
  -
  7’
  -
  -
  -
  -
  7’
  4.825’
  430’
  -
  -
  1.113’
  6.389’
  6.396’
  95’
  2.912’
  -
  -
  3.007’
  -
  3.007’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  26’
  1.432’
  3.389’
  6.396’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Farmwell ApS 01.06.2015

Adresse

Adresse Fra Til
Minkemarkvej 5 · DK-4300 Holbæk 31.05.2021
Minkemarkvej 5 · DK-4300 Holbæk 01.06.2015 30.05.2021

Branchekode

Branchekode Fra Til
466100 Engroshandel med landbrugsmaskiner, -udstyr og tilbehør hertil 01.06.2015

Registreret kapital

Kapital Fra Til
95.299 DKK 01.06.2015

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af en direktør alene. 01.06.2015

Direktører

Navn Fra Til
Christian Sølvsten Skriver Hansen 01.06.2015

Reelle ejere

Navn Fra Til
Christian Sølvsten Skriver Hansen 02.10.2017

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Farmwell ApS

Minkemarkvej 5
4300 Holbæk

CVR

36909218

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

1. juni 2015

P-nummer

1020445234

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

466100
Engroshandel med landbrugsmaskiner, -udstyr og tilbehør hertil

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

duenord@mail.dk

Telefon

40749264

Hjemmeside

Formål

At drive handelsvirksomhed.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af en direktør alene.

Registeret kapital

95.299 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

1

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-